Å lykkes med IT-kontrakter

Gode og gjennomarbeidede kontrakter er viktig for både kunde og leverandør. Opptil 70 prosent av alle feil ved it-ytelser skyldes dårlige kontrakter.

IT-ytelser er komplekse leveranser for begge parter, og en skriftlig nedtegning som dekker hva partene er blitt enige om vedrørende ytelsen og forholdet mellom partene er en absolutt nødvendighet.
En god kontrakt vil bidra til å forhindre konflikter eller løse eventuelle konflikter som måtte oppstå.
Inventura har medarbeidere med svært god kompetanse innen ulike IT-kontrakter, og kan bistå med blant annet:
  • valg av rett IT-kontrakt for anskaffelsen
  • gjennomgang med kunde for å sikre rett forståelse av plikter og rettigheter
  • bistand ved forhandlinger/reforhandlinger knyttet til IT-kontrakter
  • gjennomføring av workshops for å heve kompetanse innen IT-kontrakter, både for kunde og leverandør
Vi bistår også med gjennomføring av spesifikke IT-anskaffelser, der kontrakt, og forhandling av disse er essensielt for et godt kjøp.