Offentlige anskaffelser

Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende og stadig i endring. Prosedyrefeil kan medføre dyrekjøpte forsinkelser, samt erstatningsansvar og omdømmetap for oppdragsgiver. Inventuras jurister har spisskompetanse om regelverket kombinert med forståelse av hvordan bestemmelsene i regelverket best kan anvendes for å sikre gode innkjøp.

Våre jurister er integrert i våre prosjektteam og leverer løpende juridisk rådgivning og kvalitetssikring.

Vi skreddersyr også kurs på alle nivåer for offentlige oppdragsgivere som ønsker å øke sin kompetanse om offentlige anskaffelser. Gjennom vår omfattende erfaring med praktisk gjennomføring av anskaffelser, formidler våre kursholdere kunnskap som bygger på en unik blanding av teori og praksis.

Grundig gjennomarbeidede konkurransedokumenter som oppfyller forskriftens krav er nødvendig for å unngå prosedyrefeil med påfølgende avlysningsplikt og erstatningsansvar. Vi utvikler og kvalitetssikrer malverk som blant annet konkurransedokumenter, standardkontrakter, evalueringsmatriser m.m.

Vi bistår også leverandører i offentlige anskaffelsesprosesser, herunder med utarbeiding og kvalitetssikring av tilbud. Vi tilbyr også kurs for leverandører som ønsker å øke sin kompetanse om konkurranse i offentlig sektor.