Ansvarlige innkjøp

I et stadig globalisert marked har det blitt mer og mer fokus på samfunnsansvar innad i virksomheter, i leverandørkjeder og i samhandling med samarbeidspartnere.

For offentlige virksomheter ble det fra 01.01.17 lovpålagt å følge opp samfunnsansvarlige krav både i innkjøpsprosesser og i kontraktsoppfølging (§ 5, lov om offentlige anskaffelser). Både offentlige og private aktører har de seneste årene opplevd stadig strengere krav i forbindelse med oppfølging av samfunnsansvar, spesielt i innkjøpsprosesser. Inventura er spesialister på innkjøp og kjenner godt til utfordringene og mulighetene i innkjøpsprosesser og i kontraktsoppfølging.

Samfunnsansvar for oss i Inventura betyr å ivareta menneskerettigheter og miljø, og motvirke arbeidslivskriminalitet innad i virksomheter og i hele innkjøpsprosessen. Inventura har spesialkompetanse på området og kan blant annet bistå med å:

  • Skreddersy rutiner for samfunnsansvarlige anskaffelser og kontraktsoppfølging
  • Utforme krav i konkurranser
  • Gjennomføre kontroller og utarbeide rapporter
  • Utarbeide tiltak
  • Utvikle og implementere Code of Conduct (CoC)
  • Holde kurs og opplæring i samfunnsansvarlige anskaffelsesprosesser

Vi kan også bistå i forbindelse med miljøkartlegging og miljøsertifisering av virksomheter og i evaluering og revisjon av miljøledelsessystemer.