Innkjøpsanalyser som skaper konkurransekraft

Vi gjennomfører GAP-analyser for virksomheter som ønsker å evaluere egen innkjøpspraksis mot beste praksis, og identifisere konkrete besparelses- og forbedringstiltak.

Basert på en analyse av spend-data (innkjøpstall og innkjøpsportefølje), arbeidsprosesser, kompetanseprofiler og dagens kontraktsportefølje, identifiserer vi konkrete forbedringstiltak og setter klare mål for innkjøpsbesparelser.