Innkjøpsstrategier som skaper konkurransekraft

Gjennom strukturerte analyser av forretningsstrategien definerer vi strategiske satsningsområder for innkjøpsorganisasjonen og utarbeider konkrete tiltaksplaner for innkjøpsarbeidet. Videre utarbeider vi kvantifiserbare, tidfestede og ambisiøse mål for innkjøp. Målene knyttes til utvikling av økonomiske nøkkeltall og prestasjonsindikatorer (KPI’er).