Supply Chain Management

Vår erfaring er at de aller fleste virksomheter kan forbedre sin forsyningskjede. Sammen med våre kunder realiserer vi normalt et betydelig potensial knyttet til denne kjeden.

Vi lever etter prinsippet om at ressurser, det være seg materiell eller mennesker, skal benyttes optimalt i hele forsyningskjeden. Dette gjør vi i nært samarbeid med kunden for å oppnå det beste resultatet.

Utvikler logistikkstrategier som skaper økt konkurransekraft

Ved å gjennomføre strukturerte analyser av forretningsstrategien, definerer vi kritiske suksessfaktorer og strategiske tiltak, som tilfredsstiller virksomhetens krav til leveringsservice - til en lavest mulig kostnad. Vi utvikler også konkrete handlingsplaner for gjennomføring av tiltakene i organisasjonen.

Programmer for effektivisering av logistikkfunksjonen

Basert på analyser av nå-situasjonen, mot beste praksis, utarbeider vi sammen med nøkkelpersoner i virksomheten konkrete tiltak for økt logistikkeffektivitet og handlingsplaner for implementering av tiltakene.