Supply Chain Management

Vår erfaring er at de aller fleste virksomheter kan forbedre sin forsyningskjede. Sammen med våre kunder realiserer vi normalt et betydelig potensial knyttet til denne kjeden. Vi har metoder som gir deg mulighetene for kontroll og styring av verdikjedene – og øker virksomhetens evner til samhandling internt og eksternt.

Utvikler logistikkstrategier som skaper økt konkurransekraft

Ved å gjennomføre strukturerte analyser av forretningsstrategien, definerer vi kritiske suksessfaktorer og strategiske tiltak, som tilfredsstiller virksomhetens krav til kvalitet -og leveringsservice til en lavest mulig kostnad. Vi utvikler også konkrete handlingsplaner for gjennomføring av tiltakene i organisasjonen.

Programmer for effektivisering av logistikkfunksjonen

Basert på analyser av nå-situasjonen, mot beste praksis, utarbeider vi sammen med nøkkelpersoner i virksomheten konkrete tiltak for økt logistikkeffektivitet og handlingsplaner for implementering av tiltakene.