Kjøp, fusjon og salg av selskaper er en naturlig del av næringslivet. En grundig due diligence vil kunne gi din virksomhet et godt utgangspunkt til å ta de riktige beslutningene.

Et eierskifte innebærer ofte en rekke konsekvenser som selger og kjøper ikke har tenkt igjennom. Derfor bør det gjennomføres en større eller mindre grad av selskapsgjennomgang.

En due diligence er en strukturert selskapsgjennomgang av kommersielle, finansielle og juridiske forhold i den aktuelle avtalen. En slik analyse bør også omfatte kontraktsportefølje og innkjøp, samt dekke tekniske, organisatoriske og miljømessige forhold dersom det er aktuelt.

Due diligence kan avdekke eventuelle skjulte verdireduserende faktorer og dermed begrense risiko for negative overraskelser etter overdragelse. En godt forberedt prosess vil bidra til at det inngås bedre avtaler og vil kunne redusere eventuelle forstyrrelser i virksomhetenes daglige drift.

En godt forberedt prosess bidrar til at det inngås bedre avtaler og redusere eventuelle forstyrrelser i virksomhetenes daglige drift.