Kjøp, fusjon og salg av selskaper er en naturlig del av næringslivet. Når en avtale er inngått, bør det gjennomføres en større eller mindre grad av selskapsgjennomgang, en due diligence.

Et eierskifte innebærer ofte en rekke konsekvenser som selger og kjøper ikke har tenkt igjennom. En godt forberedt prosess bidrar til at det inngås bedre avtaler og redusere eventuelle forstyrrelser i virksomhetenes daglige drift. En strukturert gjennomgang av finansielle, tekniske, kommersielle, juridiske og skattemessige forhold kan avdekke om det som inngår i kjøpet samsvarer med avtalen. Due diligence kan avdekke eventuelle skjulte verdireduserende faktorer og dermed begrense risiko for negative overraskelser etter overdragelse.

Vi bistår kunder med grundige og tilpassede analyser for å avdekke områder forbundet med risiko.