Godt styrte og effektive innkjøp kan spare offentlige og private virksomheter for virkelig store beløp. Derfor kan det være svært lønnsomt å analysere virksomhetens innkjøpsprosesser.

Bedrifter som posisjonerer seg for fremtiden, må hele tiden jobbe for å redusere egne kostnader og styrke konkurranseposisjonen. Hvilke betingelser selskapet får i leverandørmarkedet, avgjør hvor stor del av egen verdiskaping den enkelte bedrift beholder som overskudd.

Inventura har utviklet en egen metodikk for systematisk gjennomgang av hele leverandørkjeden. Metodikken sikrer at virksomheten oppnår betingelser som maksimerer konkurransekraften, og best mulig posisjonerer selskapet for fremtidig vekst og lønnsom drift.

Våre metoder og verktøy skaper raskt dokumenterbare besparelser, og sørger for at kunnskapen blir igjen i organisasjonen som et varig konkurransefortrinn.

Inventura har utviklet en egen metodikk for systematisk gjennomgang av hele leverandørkjeden.

Matias Haukom

Partner / Leder Drift / Leder Operasjonelle Tjenester

matias.haukom@inventura.no 957 90 625
Se alle ansatte