Å inngå gode avtaler er til liten nytte dersom du ikke følger opp kontraktene og leverandørene. Etter at avtalen er inngått, starter innkjøpets siste og viktigste fase: kontraktsforvaltningen.

Det er i forvaltningen av selve kontrakten verdiene skapes, og det er nå selskapet skal høste gevinstene det er lagt til rette for gjennom godt forarbeid og gode kjøpsprosesser. Stadig strengere regler stiller dessuten krav til hvordan både offentlige og private virksomheter følger opp sine leverandører.

Inventura kartlegger risiko og utvikler planer og prosesser for å følge oppe inngåtte avtaler og leverandører. Vi bistår både i stikkprøvekontroller og i å målrette leverandørrevisjoner.

Vi hjelper kundene våre med å følge opp leverandørenes prestasjoner, de kommersielle vilkårene og andre kontraktskrav som for eksempel krav til lønns- og arbeidsvilkår, miljøkrav og krav til menneskerettigheter i verdikjeden. Inventura Advokat håndterer eventuell tvister med leverandører.

Leverandøranalyse

Profesjonell leverandøranalyse krever både strategisk, kommersiell og juridisk kompetanse. Vårt tverrfaglige team har ekspertise på alle sider av leverandøranalyser.

Vår omfattende erfaring fra innkjøp i praksis gjør at vi kan ha en løsningsorientert tilnærming, der målet er å gjøre kontraktsforholdet best mulig for begge parter – både kunde og leverandør.

Sjekkliste om Leverandørkommunikasjon og -strategi.

Last ned Sjekkliste om Leverandørkommunikasjon og -strategi.