For mange bedrifter er det å finne «beste praksis»-løsningen avgjørende når man skal kartlegge og optimalisere arbeidsprosesser og verdikjeder.  Og det er like viktig enten det dreier seg om leveranse av en konkret tjeneste eller produkt, som når to bedrifter slår seg sammen.

Digitalisering og automatisering av repetitive arbeidsprosesser forekommer i flere og flere bransjer. Dette øker behovet for prosesskartlegging.

«Alle» vil ha den optimale oppskriften for å produserer varer og tjenester effektivt, samt oppskriften for hvordan kommunisere og samarbeide på best mulig måte. For mange bedrifter er løsningen å lage én standard for hvordan man gjennomfører arbeidsprosesser.

Strategisk og operativ prosesskartlegging

Inventura er eksperter på både å kartlegge og optimalisere arbeidsprosesser og verdikjeder – i nært samarbeid med kundene. Vi bruker anerkjente verktøy som Lean, RIS og Prince2, og digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser er ofte hovedfokuset.

Våre konsulenter kombinerer det teoretiske rammeverket med en pragmatisk tilnærming som passer til kundens virkelighet. Prosesskartlegging brukes både på operativt og strategisk nivå, som en del av endringsreisen og organisasjonsutviklingen hos kundene våre.

Inventura er eksperter på både å kartlegge og optimalisere arbeidsprosesser og verdikjeder – i nært samarbeid med kundene.