En prosesskartlegging vil være et viktig verktøy for å optimalisere arbeidsprosesser og verdikjeder i din virksomhet. Det vil til syvende og sist kunne øke effektiviteten på alle nivåer.

Enhver virksomhet ønsker å produsere varer og tjenester så effektivt som mulig, og sørge for at samarbeid og kommunikasjon fungerer optimalt, både internt og eksternt. Det er like viktig ved leveranse av en konkret tjeneste eller produkt, som når to bedrifter slår seg sammen. I tillegg fører også økende digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser til et enda større behov for prosesskartlegging. Med arbeidsprosesser menes alle aktiviteter i en bedrift, fra tilførsel til resultat.

Løsningen kan være å lage én standard for hvordan man gjennomfører arbeidsprosesser.

Verktøy for strategisk og operativ prosesskartlegging

Inventura har ekspertise i det å kartlegge og optimalisere arbeidsprosesser og verdikjeder. Vi bruker anerkjente verktøy som Lean, RIS og Prince2 for å avdekke hvor det er mulig å videreutvikle og effektivisere arbeidsprosessene i din virksomhet. Dette gjør vi i nært samarbeid med deg som kunde.

Våre konsulenter kombinerer det teoretiske rammeverket med en pragmatisk tilnærming som passer til din virkelighet. Prosesskartleggingen kan brukes som en del av endringsreisen og organisasjonsutviklingen, både på operativt og strategisk nivå.

Prosesskartleggingen kan brukes som en del av endringsreisen og organisasjonsutviklingen, både på operativt og strategisk nivå.