En grundig verdikjedeanalyse kan gi lønnsomhet, økt konkurransekraft og en større forståelse for hva som gir høyere produktivitet i selskapet.

I et marked med økt konkurranse og forventninger om mer effektive og sømløse opplevelser, erkjenner stadig flere at verdikjeden er kritisk for å realisere strategiske mål.

Ved å gjennomføre en verdikjedeanalyse kan ledelsen identifisere kjerneaktivitetene som øker selskapets konkurransekraft, og i større grad få en forståelse av og optimalisere aktivitetene som fører til konkurransefortrinn og høyere produktivitet.

Det er viktigere enn noen gang at selskaper evner å henge med i utviklingen og tilpasse seg et marked i endring. Selskaper som ikke evner dette risikerer å bli utkonkurrert.

Det er viktigere enn noen gang at selskaper evner å henge med i utviklingen og tilpasse seg et marked i endring.

Slik jobber vi med verdikjedeanalyse

Inventura har en innovativ analytisk tilnærming til hvordan tenke nytt i verdikjeder, enten det handler om å restrukturere leverandørporteføljen eller fulldigitalisere samhandlingen mellom aktørene.

Hver verdikjede er unik og all videreutvikling må bygge på en grundig analyse av, og forståelse for, fakta. Med det som utgangspunkt kan virksomheten bevege seg fremover med endringer som kan måles og verifiseres. Det finnes mange forskjellige modeller for slik analyse, og Inventura bruker elementer fra flere, basert på vår lange erfaring i markedet.

Bærekraftige verdikjeder

Fokuset på bærekraft øker, og både offentlige organisasjoner og private selskaper blir stadig mer bevisste på hvordan deres virksomhet kan bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Det er mange bærekraftsmål, og alle må definere hvilke som er viktige for dem, og hvor de kan gjøre en forskjell.

Men felles for alle er et ønske om å redusere negativ klimapåvirkning, sikre at arbeidslivets spilleregler overholdes, og være trygg på at det ikke foregår brudd på menneskerettigheter og for øvrig også tas sosialt ansvar hos dine underleverandører. En verdikjedeanalyse bør også inneholde aktsomhetsvurderinger på alle disse feltene, for å sikre at hele verdikjeden er mest mulig bærekraftig.