Det skal være svært lønnsomt å analysere selskapets verdikjede. Det kan øke selskapets konkurransekraft og gi en større forståelse for hva som gir høyere produktivitet i selskapet.

I et marked med økt konkurranse, der kunden forventer effektive og sømløse opplevelser, erkjenner flere og flere at verdikjeden er kritisk for å realisere strategiske mål.

Ved å gjennomføre en analyse av selskapets verdikjede kan ledelsen identifisere kjerneaktivitetene som øker selskapets konkurransekraft, og i større grad få en forståelse av og optimalisere aktivitetene som fører til konkurransefortrinn og høyere produktivitet.

Det er viktigere enn noen gang at selskaper evner å henge med i utviklingen og tilpasse seg et marked i endring. Selskaper som ikke evner dette risikerer å bli utkonkurrert.

Det er viktigere enn noen gang at selskaper evner å henge med i utviklingen og tilpasse seg et marked i endring.

Slik jobber vi med verdikjedeanalyse

Inventura leverer innovativ analytisk tilnærming til hvordan tenke nytt i verdikjeder. Enten det handler om å restrukturere leverandørporteføljen eller fulldigitalisere samhandlingen mellom aktørene.

Hver verdikjede er unik, og endringer må bygge på en grundig analyse av og forståelse for fakta, for at endringer skal ta virksomheten fremover med endringer som kan måles og verifiseres.