Leverandøroppfølging er viktig i forbindelse med flere områder og bærekraft er ikke et unntak. Inventura gjennomfører kontroller og revisjoner at oppdragsgiver skal oppfylle krav til miljø, sosiale forhold og lønns- og arbeidsvilkår, eller andre krav til bærekraft.

 

En skrivebordskontroll innebærer gjennomgang av dokumentasjon, interne systemer eller egenrapportering. Leverandør blir bedt om å dokumentere aktuelle forhold, så vil denne dokumentasjonen kontrolleres. Avslutningsvis produseres det en rapport med aktuelle funn, avvik og tiltak.

I en stedlig kontroll kontrollerer vi aktuelle forhold hos leverandør og underleverandør eller på arbeidsstedet. I en slik kontroll får man mulighet til å sjekke at dokumenterte forhold faktisk stemmer med virkeligheten. Stedlig kontroller anbefales spesielt for å følge opp krav til lønns- og arbeidsvilkår.

Stedlig kontroller anbefales spesielt for å følge opp krav til lønns- og arbeidsvilkår.