Inventura bistår offentlige oppdragsgivere med å oppfylle krav i regelverket i forbindelse med rutiner som skal ivareta miljø og samfunnshensyn.

Vi tilpasser malverk og rutiner i henhold til lovkrav og interne strategier i forbindelse med bærekraft. Inventura bistår også private virksomheter med å utvikle og tilpasse interne strategier for å ivareta bærekraft internt i virksomheten og i innkjøpsprosesser. Vi holder også kurs og opplæring i forbindelse med bærekraftig innkjøpsprosesser. Vi skreddersyr kurset til ulike virksomheter slik at kursets innhold får direkte overføringsverdi til den enkelte drift.