Inventura bistår med å utforme og evaluere krav i forbindelse med miljø, menneskerettigheter og for å motvirke arbeidskriminalitet.

Vi tilpasser krav til anskaffelsens risikoområder og verdi. I tillegg bistår vi oppdragsgivere med å evaluere dokumentasjon av kravene i tilbudsevalueringen. Inventura legger vekt på å stille gode krav som er tilpasset anskaffelsens innhold, samt hvor kravene skal plasseres i konkurransen.