Risikoanalyse av verdikjeden innebærer å kartlegge risikoelementer i verdikjeden. Det betyr å kartlegge de leverandørene som er utsatt for risiko for negativ miljøpåvirkning, brudd på sosiale/etiske krav og som er spesielt utsatt for arbeidslivskriminalitet.

Med oversikt over risikoelementene i verdikjeden, har selskapet mulighet til å endre forhold for å redusere risiko. Inventura kan bistå med å kartlegge verdikjeder i selskaper. Kartleggingen innebærer en risikoanalyse av egen verdikjede eller selskapets avtaleportefølje. Analysen tar utgangspunkt i kategoriene menneskerettigheter, miljø og arbeidslivskriminalitet, eller aktuelle bærekraftsmål. Dette vil gi en fullstendig oversikt over selskapets verdikjeder eller avtaleportefølje.

Rådgivere på risikoanalyse

Resultatene fra analysen utarbeides i en rapport med oversikt over risikoleverandører, risikoområder og tiltak som kan settes i gang for å minimere risikoen. Tiltakene vil gjøre det enklere å følge opp leverandører på aktuelle områder.

Inventura har konsulenter med spesialkompetanse innen miljø, sosiale forhold og motvirkning av arbeidslivskriminalitet. Vi bistår med å innføre rutiner og maler for bærekraftige innkjøpsprosesser, risikoanalyse av verdikjeder, leverandøroppfølging og prosessbistand i forbindelse med utforming og evaluering av krav.

Med oversikt over risikoelementene i verdikjeden, har selskapet mulighet til å endre forhold for å redusere risiko.