En risikoanalyse i verdikjeden kan avdekke svakheter hos leverandører som potensielt kan ha negativ innvirkning på din virksomhet.

Inventura kan bistå med kartlegging av alle ledd som bidrar til verdiskapingen i din virksomhet. Det innebærer en risikoanalyse i egen verdikjede eller selskapets avtaleportefølje.

Analysen tar utgangspunkt i kategorier som menneskerettigheter, miljø og arbeidslivskriminalitet og aktuelle bærekraftsmål. Det inkluderer blant annet kartlegging av de leverandørene som er utsatt for risiko for negativ miljøpåvirkning, brudd på sosiale og etiske krav og som er spesielt utsatt for arbeidslivskriminalitet.

Med oversikt over alle risikoelementene i verdikjeden, har selskapet mulighet til å endre forhold for å redusere risiko.

Grundigere risikoanalyse med spesialkompetanse

Inventura har konsulenter med spesialkompetanse innen miljø, sosiale forhold og motvirkning av arbeidslivskriminalitet. Vi bistår med å innføre rutiner og maler for bærekraftige innkjøpsprosesser, risikoanalyse av verdikjeder, leverandøroppfølging og prosessbistand i forbindelse med utforming og evaluering av krav.

Resultatene fra analysen utarbeides i en rapport med oversikt over risikoleverandører, risikoområder og tiltak som kan settes i gang. Tiltakene vil gjøre det enklere å følge opp leverandører på aktuelle områder.

Med oversikt over alle risikoelementene i verdikjeden, har selskapet mulighet til å endre forhold for å redusere risiko.

Gunnar Bleness

Partner / leder marked, kommunikasjon og HR

gunnar.bleness@inventura.no 907 61 867
Se alle ansatte