Hvordan beskriver du dine behov til leverandørmarkedet når du gjør IT-anskaffelser? Det kan være avgjørende for en god innkjøpsprosess.

Beskriver du ønsket løsning i detalj gjennom en såkalt detaljspesifikasjon, eller overlater du til markedet å foreslå den løsning som møter dine behov gjennom en funksjonsspesifikasjon? En riktig behovsdefinering er avgjørende for en god innkjøpsprosess, spesielt når varen eller tjenesten du anskaffer er vanskelig å beskrive, og det er stor forskjell i kompetanse mellom kjøper og selger.

Inventura er eksperter på kravspesifikasjoner og hjelper hundrevis av kunder med det årlig. Behovsanalysen er en sentral del av innkjøpsprosessen. Vi gir råd i hvordan du skal beskrive ditt behov til leverandørmarkedet for å oppnå best mulig varer og tjenester tilpasset ditt behov – til en riktig kostnad.

Digitale verktøy er i voldsom utvikling, og gårsdagens kunnskap er gjerne ikke tilstrekkelig for å beskrive dagens behov.

Krever spesifikasjoner

Digitale verktøy er i voldsom utvikling, og gårsdagens kunnskap er gjerne ikke tilstrekkelig for å beskrive dagens behov. IT-anskaffelser krever spesielt fokus på kravspesifikasjoner. Inventura kombinerer god markedsdialog og fagkompetanse for å sørge for en best mulig behovsbeskrivelse, som gir god konkurranse i markedet.

Detaljspesifikasjon er en ofte brukt metodikk for IT-anskaffelser. Inventura mener dette kan være ødeleggende for innovasjon og være til hinder for få med beste leverandørene i markedet.