Alle virksomheter har behov for å kjenne sin digitale modenhet og forstå hvordan virksomheten ligger an i forhold til andre. Inventura mener det viktigste er at modenhetsanalysen gir konkrete endringstiltak og forbedringer.

Inventura kan hjelpe til med å definere digital modenhet i innkjøpsorganisasjonen, basert på bred erfaring med prosessoptimalisering, IT-anskaffelser og systemkunnskap. For at analysen skal være verdifull for kunden, vet vi at analysen må gi mer effektive prosesser og mindre ressursbruk.

Slik gjennomfører Inventura digital modenhetsanalyse:

1) Vi utfører intervjuer med kunden.
2) Vi utfører gjennomgang av blant annet prosessbeskrivelser, styrende dokumenter og systemer.
3) Analysen vil avdekke dagens situasjon og foreslå konkrete tiltak for å nå framtidig ønsket situasjon.

 

Det viktigste for kundene våre er å forstå hvordan de må endre virksomheten for å være i stand til å levere riktig varer og tjenester i framtiden. Her vil en digital modenhetsanalyse være en god indikasjon på om organisasjonen er på riktig spor, samtidig som den gir retning og tiltak for å nå definerte mål.