Kategoristyring er den beste måten å sikre god strategisk styring av virksomhetens innkjøp samtidig som en kan realisere standardiseringssynergier og kjøpsmakt. Mange virksomheter opplever det som utfordrende med å lykkes fullt ut med kategoristyring for alle kjøpskategorier.

Innføring av kategoristyring krever  kompetanseheving og å øve inn nye arbeidsmåter. Det kan også være krevende å få til en god forankring av kategoristyring hos ledere og tekniske ressurser i resten av organisasjonen. Det kan derfor være fornuftig å få ekstern bistand ikke bare med å innføre kategoristyring, men også å drive kategoristyring i utvalgte kategorier.

Slik jobber vi

Inventura har mange konsulenter med god erfaring fra å innføre og drive kategoristyring, som er fortrolig med metoder og verktøy, og vet hvordan konseptet skal forankres hos de interne kundene. Vi har omfattende erfaring med anskaffelser, kontrakter og kategoristyring i de fleste kategorier, og tung kategori-ekspertise på de indirekte kjøpsområdene. Våre konsulenter er også drillet på prosessledelse og effektiv kommunikasjon med interessenter. Inventura kan levere kategoristyring som en entreprise med avtalt omfang, standard og prestasjonsnivåer.

Inventura har mange konsulenter med god erfaring fra å innføre og drive kategoristyring, som er fortrolig med metoder og verktøy, og vet hvordan konseptet skal forankres hos de interne kundene.

Våre prosesser

Fremgangsmåten for å ta over kategoristyringsansvaret tilpasses den enkelte kundes behov. Men som regel er det nødvendig å først gjøre et felles forprosjekt for å etablere en god beskrivelse av nå-situasjonen for forbruksmønster, kontrakter og prosesser, og for å konkretisere målsetninger, leveranser, organisering, beslutningsprosesser, rapportering og kommunikasjon. For Inventura er det svært viktig at våre tjenesteleveranser er basert på fortløpende læring og kontinuerlig forbedring, og vil foreslå prosesser som sikrer at dette oppnås.

Vi ser at flere og flere virksomheter velger å sette ut kategoristyring for indirekte kategorier til en ekstern partner, mens en internt håndterer direkte kategorier som er tettest på kjerneprosessene.