Gode kontrakter sikrer trygghet mellom partene og er viktig for å unngå uenigheter. Inventura er gode rådgivere for hvordan virksomheter aktivt bør bruke kontrakter for å ivareta sine interesser.

Kontrakter krever ofte store ressurser når de skrives. Etter signering legges de i en skuff, for så å bli tatt frem igjen når det nærmer seg en tvist mellom partene. De beste virksomhetene bruker balanserte kontrakter aktivt til å regulere forholdet til motparten underveis. Vilje til dialog basert på avtalte rammer, reduserer forsinkelser og uenighet om pris og kvalitet. Slik unngås at misforståelser og usikkerhet vokser til uoverkommelige problemer senere.

Inventura bistår virksomheter med å utarbeide kontrakter, og gir råd om hvordan disse bør følges opp og etterlevd. Vi har grundig kjennskap til kontrakter som et arbeidsredskap, og bred forhandlings- og dialogerfaring. Sammen med kundene våre legger vi planer for hvordan avtaler bør følges opp. Dette bidrar til at de opprinnelige målsettingene og forutsetningene blir møtt, og at risikoen for kostbare overskridelser reduseres.

Inventura har god kjennskap til hvordan man kan sette kontraktskrav som er oppnåelige, inspirerer til felles innsats og kan etterprøves.

Effektive virkemidler

Inventura arbeider tett med kundene for å forstå risikoen som knytter seg til hvert enkelt kundeforhold, og hvordan kontraktene bør regulere dette. En god risikoanalyse bidrar til balanserte avtaler som ivaretar begge parters interesser. Like viktig som god balanse er at kontraktene faktisk har effektive virkemidler som sikrer etterlevelse og inspirerer til samarbeid.

Mange av våre kunder er for eksempel opptatt av å bidra til at leverandørene tar miljø- og samfunnsansvar. Inventura har god kjennskap til hvordan man kan sette kontraktskrav som er oppnåelige, inspirerer til felles innsats og kan etterprøves.