Å inngå gode avtaler er til liten nytte dersom du ikke følger opp kontraktene og leverandørene. Etter at avtalen er inngått, starter innkjøpets siste og viktigste fase: kontraktsforvaltningen.

 

Det er i forvaltningen av selve kontrakten verdiene skapes, og det er nå selskapet skal få gevinstene som er lagt til rette gjennom godt forarbeid og gode kjøpsprosesser. Stadig strengere regler stiller dessuten krav til hvordan både offentlige og private virksomheter følger opp sine leverandører.

Slik bistår Inventura med leverandøroppfølgingen

Inventura kartlegger risiko og utvikler planer og prosesser for å følge oppe inngåtte avtaler. Vi bistår både i stikkprøvekontroller og i å målrette leverandørrevisjoner. Vi hjelper kundene våre med å følge opp leverandørenes prestasjoner, de kommersielle vilkårene og andre kontraktskrav som for eksempel krav til lønns- og arbeidsvilkår, miljøkrav og krav til menneskerettigheter i verdikjeden. Inventura Advokat håndterer tvister med leverandører.

 

Profesjonell leverandøroppfølging krever både strategisk, kommersiell og juridisk kompetanse.

Profesjonell leverandøroppfølging krever både strategisk, kommersiell og juridisk kompetanse. Vårt tverrfaglige team har ekspertise på alle sider av leverandøroppfølging. Vår omfattende erfaring fra innkjøp i praksis gjør at vi kan ha en løsningsorientert tilnærming, der målet er å gjøre kontraktsforholdet best mulig for begge parter – både kunde og leverandør.