For mange bedrifter vil det å videreutvikle innkjøpsfunksjonen til å holde mål det neste tiåret kreve svært mye tid og ressurser. Derfor er outsourcing et lønnsomt alternativ.

Kravene til innkjøpsfunksjon i 2019 er høye. Innkjøp skal skje på en måte som gir høy verdiskaping for virksomheten. Både i form av god risikostyring og konkurransedyktige betingelser, samtidig som innkjøpsprosessene forventes å være effektive. Å levere på dagens krav til innkjøp vil likevel ikke være godt nok i morgen. Rammebetingelsene er i endring, og det blir større konkurranse om å møte kundenes behov. Behovet for leverandørkjedens verdiskapning vil derfor stadig øke. Dette krever at innkjøp har kompetanse og ferdigheter til å stimulere verdikjeden til prestasjoner og innovasjon. Det ligger dermed i kortene at innkjøp ikke kan bruke tid og ressurser på rutineoppgaver og kontroll. En fremtidsrettet innkjøpsfunksjon må ha god kompetanse innenfor de nye digitale kravene og kunne automatisere repetitive oppgaver for å sikre en så effektiv prosess som mulig.

Det er en langsiktig trend i markedet at virksomheter prioriterer å fokusere på sin kjernevirksomhet, og outsourcer hele eller deler av støttefunksjoner som IKT og regnskap. Outsourcing av innkjøp er ikke like utbredt i Norge, men interessen for dette er økende. Ved å knytte seg til en samarbeidspartner med sterkere kompetanse vil man også oppnå bedre ekspertise og skala innenfor det område på en effektiv måte.

Innkjøp skal skje på en måte som gir høy verdiskaping for virksomheten.

Morgendagens innkjøpskrav

Innkjøp må evne å engasjere hele organisasjonen, brukeravdelinger og fagavdelinger til å bidra maksimalt til verdikjedens verdiskaping, også ved å videreutvikle interne prosesser. Funksjonen må også evne å utvikle og sikre førsteklasses prestasjoner fra eksisterende leverandørbase, og dessuten finne og trekke til seg nye leverandører som kan gi økt kundeverdi. En del virksomheter finner det svært krevende å videreutvikle innkjøpsfunksjonen til det nivået som møter morgendagens krav.

Outsourcing som løsning

Ved å outsource hele eller deler av innkjøpsfunksjonen til Inventura får man en samarbeidspartner med den riktig faglige kompetansen. I tillegg får man ressurser som har ferdigheter til å engasjere egen organisasjon og leverandører til å utvikle seg og gjennomføre endring. Flere virksomheter har valgt å outsource deler av sin innkjøpsfunksjon til oss. Det kan enten være utøvende indirekte innkjøp, eller brukes oss som samarbeidspartner til krevende anskaffelser for drift og investeringsprosjekter.

Eksempel på prosess

Inventura har tilrettelagt prosesser for implementering av outsourcing av hele eller deler av innkjøpsfunksjonen. Eksempelvis kan prosessen gjennomføres slik: