God kontraktsoppfølging skiller de beste fra de nest beste virksomhetene, ikke minst fordi de tør å sette seg kvantifiserbare mål og styre etter disse for å sikre kontinuerlig forbedring.

Kontraktsoppfølging fokuserer blant annet på å måle og kontrollere ytelser basert på ytelsesindikatorer knyttet til tid, kost og/eller kvalitet. En annen viktig suksessfaktor for denne fasen er bedriftens evne til å definere roller og ansvar knyttet til kontraktsoppfølging. Det handler om hvordan bedriften kan gjøre god kontraktsoppfølging til et konkurransefortrinn gjennom høyere fokus, kompetanseheving og relativt begrenset ekstrainnsats.

Et viktig kjerneområde

Kontraktsoppfølging og bistand med å gjennomføre leveranser et kjerneområde innenfor innkjøpsdrevne verdikjeder. Inventura bistår helst proaktiv ved å definere roller, etablere KPI’er og systematikk for oppfølging, avvik- og endringshåndtering. Inventura har også kunnskap og kapasitet til å bistå ved uenighet, konflikt og tvisteløsninger. Vi tar ulike roller etter hva som er kundens aktuelle behov, enten som kontraktrådgiver, byggherreombud eller forhandlingsleder.

Oppdragsgiverne bruker mest tid og ressurser i konkurransegjennomføringen, selv om god planlegging og oppfølging av kontraktene gjerne gir størst gevinster.

Sitat fra stortingsmelding 22

Tilpasser ressurser og kompetanse

Tverrfaglig kompetanse er avgjørende for en vellykket kontraktsoppfølging. Vi jobber med enkeltkontrakter, deler av eller hele kontraktsporteføljen til kundene. En viktig del av prosessen er å identifisere hva slags type kontrakt eller kontraktsportefølje vi snakker om, og hva som er riktig forvaltningsnivå. Hvilken kompetanse og ressurser man trenger i kontraktsoppfølgingen varierer mellom ikke-kritiske kjøp og strategiske kjøp, eller mellom volumkjøp og flaskehalskjøp. Vi bidrar med å etablere nye måter å jobbe på, som er godt forankret og kommunisert av ledelsen i virksomheten.

Lyst til å vite mer om hvordan det er i prosjektene? Her er noen erfaringer.