Kravene knyttet til bærekraft skjerpes stadig – både i privat næringsliv og i offentlig sektor. Med Bærekraftskolens e-læringskurs i innkjøp og anskaffelser får du oppdatert informasjon om alt du trenger å vite for å sikre bærekraft i alle ledd.

E-læringskurset for bærekraftige innkjøp tilhører Bærekraftsskolen, og gir deg full oversikt over gjeldende krav og regler. I tillegg får du innsikt i hvilke aktsomhetsvurderinger og grep for leverandøroppfølging du og din organisasjon bør gjøre.

Inventuras Bærekraftskole består av tre e-læringsmoduler som skal ruste organisasjoner til å imøtekomme nødvendige hensyn for bærekraft og miljø i sine anskaffelser. Kurset er aktuelt for deg som jobber med innkjøp i det private næringslivet, og deg som driver med offentlige anskaffelser. 

e-læringskurs for bærekraftige innkjøp og anskaffelser 

Som nettbasert kurs, kan Bærekraftskolen gjennomføres når og hvor som helst. Ved behov, kan læringen også utvides med fysiske samlinger eller annen skreddersøm for akkurat din organisasjon. 

Kurset er basert SOA Bærekraft, som er en nasjonal sertifiseringsordning for offentlige innkjøpere, lansert av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) den 23. november 2021. Ordningen skal bidra til å heve og dokumentere innkjøpskompetansen i Norge, og sikre at hver organisasjon skal ha forutsetningene for å ta nødvendig bærekraftsansvar og eventuelle sertifiseringer. 

Bærekraftskolen viser deg hva som skal til for å gjøre forsvarlige innkjøp, med vekt på: 

  • Hvordan ta sosialt ansvar og ivareta menneskerettigheter  
  • Hvordan redusere negativ påvirkning på klima- og miljø 
  • Hvordan bekjempe arbeidslivskriminalitet 

Nysgjerrig på hva e-læringskurset vil gi deg av ny innsikt? Les mer her, eller ta kontakt med Gunnar Bleness i Inventura.  

Les mer om Inventuras Bærekraftskole her. 

Dersom du og din bedrift ønsker å bli tryggere på innkjøpsprosessen, anbefaler vi å utforske Innkjøpsskolens 6 e-læringsmoduler. Her deler vi kunnskap og erfaringer om innkjøp tilpasset deg og din bedrift. Les mer om Innkjøpsskolen her.