Fulldigitalisering av innkjøp er helt nødvendig for at innkjøpsorganisasjonen skal være relevant framover. Innkjøp står for størstedelen av en bedrifts totale kostnader og transaksjoner og potensialet i fulldigitalisering er stort.

Tradisjonelt brukes en betydelig del av virksomhetens personalressurser til prosesser innen anskaffelser, bestillinger, fakturabehandling og betaling bundet opp i transaksjoner og lite verdiskapende aktiviteter. Digitalisering av innkjøp er derfor avgjørende for å kunne frigjøre ressurser og stillingshjemler til arbeid med mer verdiskapende aktiviteter. Det er et stort paradoks at innkjøp er det minst digitaliserte område i de fleste bedrifter.

Den digitale transformasjonen handler altså om å sette organisasjonen i stand til å levere bedre tjenester tilpasset interne og eksterne kunders behov.

I frokostforedraget vil deltakerne få et innblikk i hva som kreves for vellykket fulldigitalisert innkjøp gjennom erfaringsdeling fra slike prosesser og en konkret demonstrasjon.  Videre vil foredragsholderne utfordre at fulldigitalisering av innkjøp vil utløse et stort IT-prosjekt. I realiteten spiller fulldigitalisering på lag med bedriftens ERP system og kan gjennomføres relativt hurtig. Selv om dette webinaret er spisset mot digitalisering av innkjøpsfunksjonen, så vil innholdet i stor grad være overførbart til andre områder i virksomheten som har et skrikende behov for digitalisering.

Webinaret gjennomføres som et Teams Live Event, og alle påmeldte deltakere vil få tilsendt invitasjon med link til arrangementet god tid i forkant av gjennomføring.

Webinaret ledes av:

Hans Kristian Skjold | Partner og leder strategiske tjenester Inventura

Morten Wennecke | Sr. Account Director, Coupa Nordics

Les mer og meld deg på webinaret her.

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med Tord Hanevik i Inventura, tlf 95 10 05 93, epost tord.hanevik@inventura.no