COVID-19 preger norsk næringsliv, og bedrifter opplever redusert etterspørsel, stopp i produksjon, permitteringer og usikre fremtidsutsikter. Offentlige virksomheter blir utfordret fra flere hold til å holde et høyt aktivitetsnivå ved blant annet å fremskynde arbeid med nye infrastrukturprosjekter, vedlikehold av eksisterende bygg og øke takten på digitaliseringsarbeidet. Er din bedrift klar for de mulighetene som kommer?

Slik posisjonerer du bedriften for oppdrag i offentlig sektor

Last ned presentasjonen fra Inventuras webinar om hvordan man kan få flere oppdrag i offentlig sektor.

    I tiden fremover vil offentlig sektor utvilsomt bli en viktig oppdragsgiver for mange norske bedrifter. Erfaringene etter finanskrisen i 2008/2009 var at de bedriftene med god kunnskap om offentlig marked, regelverk samt utforming av tilbud var de som kunne sikre seg kontrakter i en krevende periode.

    Inventura inviterte derfor til gratis webinar om hvordan private bedrifter kan posisjonere seg bedre for å vinne oppdrag i offentlig sektor.

    I webinaret fikk deltakerne en introduksjon til mulighetene som ligger i offentlig sektor, kort innføring i regelverket knyttet til offentlige anskaffelser samt enkle tiltak som bedriften umiddelbart kan jobbe med for å være bedre rustet for offentlige tilbudsprosesser.

    Webinaret ble avholdt som et teams-event onsdag 24. juni kl 12:00 – 12:30.