Hvordan kan vi gjennomføre gode forhandlinger når korona gjør at vi ikke kan møtes i samme rom?

Forhandlinger over virtuelle plattformer er mer vanlig enn de fleste er klar over. Bedrifter har lenge forhandlet via e-post og telefon. Under koronapandemien har de fysiske forhandlingsmøter blitt flyttet mer og mer over i det virtuelle møterommet.

Noen av utfordringene ved å forhandle digitalt kan være redusert informasjonsdeling, redusert tillit – og mindre kreativitet underveis. Samtidig kan digitale forhandlinger være både effektive og kostnadsbesparende.

Nøkkelen til gode forhandlinger ligger i forberedelsene, du må bare vite hvordan du skal forberede deg.

Thomas Tinnesand, fagansvarlig for forhandlinger i Inventura, holdt et gratis webinar om temaet den 14.10. Presentasjonen er tilgjengelig for nedlasting nederst på denne siden. Ønsker du mer informasjon om forhandlinger generelt og digitale forhandlinger spesielt er du også velkommen til å kontakte Thomas direkte.

Lær mer om digitale forhandlinger

Her kan du laste ned presentasjonen fra Inventura sitt webinar om digitale forhandlinger.