Endringsledelse og organisasjonsutvikling er viktig for at virksomheten din skal følge med på krav om utvikling, og samtidig ivareta behovet for trygghet.

Endringsledelse handler om å lose en bedrift eller organisasjon gjennom nødvendige prosesser for å tilpasse seg nye krav og behov fra omverdenen. Det kan være alt fra å stake ut en ny retning, vurdere ressurser og prosesser, til å hjelpe virksomheten med å forankre og implementere endringene på alle nivåer i organisasjonen.

Inventura kan bidra med kompetanse og ekstra kapasitet inn i organisasjonsendringen, skape gode prosesser og bidra til å oppfylle ledelsens mål. Interne og eksterne endringsagenter med riktig kompetanse kan gjerne samarbeide om å sikre virksomhetens kontinuerlige utvikling og tilpasning.

Hvem har behov for endringsledelse og organisasjonsutvikling?

De aller fleste virksomheter i privat og offentlig sektor har behov for kontinuerlig endringsledelse og organisasjonsutvikling på ulike nivåer. Dette tvinges frem av trender i samfunnet som blant annet digitalisering av prosesser og produkter. Samfunnsansvar (CSR), krav om en bærekraftig og klimavennlig utvikling og økt fokus på kvalitet og effektiv kjernevirksomhet spiller også inn. Stortingsmelding 22 om smartere innkjøp peker blant annet på flere områder som setter krav til de offentlige virksomhetenes endringsledelse og organisasjonsutvikling.

For å få til god endringsledelse og organisasjonsutvikling er det avgjørende å ha tverrfaglig kompetanse og erfaring.

Tverrfaglig kompetanse gir gode endringsprosesser

Hvilke suksessfaktorer er viktige for å få til god endringsledelse og organisasjonsutvikling?
Alle bedrifter er forskjellige når det det kommer til strategisk fokus, hvordan det ledes, hvilke resultater det gir og hvordan det igjen påvirker hele organisasjonen.

Inventura har god forståelse av hva som kreves av endringsledelsen i en organisasjonsutvikling. Vi har bred erfaring med å jobbe på strategisk, taktisk og operativt nivå, både i private og offentlige virksomheter.

For å få til god endringsledelse og organisasjonsutvikling er det avgjørende å ha tverrfaglig kompetanse og erfaring som kan snakke med alle nivåer i organisasjonen og bidra inn i ulike fag. Solid bransjekunnskap er en viktig del av vår kjernekompetanse og mener det er en nøkkel for å gjennomføre gode endringsprosesser.