Hva er viktige suksessfaktorer for å få til god endringsledelse og en god organisasjonsutvikling? Det bør både private og offentlige virksomheter ha et bevisst forhold til.

Alle virksomheter i privat og offentlig sektor har behov for kontinuerlig endringsledelse og organisasjonsutvikling på ulike nivåer. Dette tvinges frem av trender i samfunnet som blant annet digitalisering av prosesser og produkter, samfunnsansvar (CSR), krav om en bærekraftig og klimavennlig utvikling og økt fokus på kvalitet og effektiv kjernevirksomhet. Stortingsmelding 22 peker også på flere områder som setter krav til de offentlige virksomhetenes endringsledelse og organisasjonsutvikling. Virksomhetene trenger derfor interne og eksterne endringsagenter med kompetanse som sikrer kontinuerlig endringsledelse og organisasjonsutvikling.

For å få til god endringsledelse og organisasjonsutvikling er det avgjørende å ha tverrfaglig kompetanse og erfaring.

Krevende endringer

Inventura har bred erfaring fra endringsprosesser og kan bringer kompetanse og kapasitet inn i organisasjonen for å få gode prosesser og bidra til at ledelsens mål oppfylles.

Vi ser at ulike bedrifter er på ulike nivåer når det det kommer til strategisk fokus, hvordan det ledes, hvilke resultater det gir og hvordan det igjen påvirker organisasjonen.

For å få til god endringsledelse og organisasjonsutvikling er det avgjørende å ha tverrfaglig kompetanse og erfaring som kan «snakke med» alle nivåer og bidra inn i «alle» fag. Inventura har bred erfaring med å jobbe på strategisk, taktisk og operativt nivå hos mange private og offentlige virksomheter. Bransjekunnskap er viktig for å få til gode prosesser, noe som er en del av vår kjernekompetanse.

Gunnar Bleness

Partner / leder marked, kommunikasjon og HR

gunnar.bleness@inventura.no 907 61 867
Se alle ansatte