En strategisk og strukturert tilnærming til innkjøpsprosessen ved hjelp av kategoristyring kan være det som skiller de beste fra de nest beste.

Økte krav til inntjening, sterkere konkurranse, redusert kundelojalitet og kundekrav til nye og bedre produkter er fellesnevnere for de fleste selskaper i dagens marked. Effektiv samhandling med de beste og mest innovative leverandørene i markedet kan være kritisk for at virksomheten skal realisere sine strategiske mål for bærekraftig vekst, og for å utvikle nye og bedre produkter. Kategoribasert innkjøp er ikke bare den beste måten for å sikre slike gevinster, men også for systematisk læring og effektivisering over tid.

Hvordan lykkes med kategoristyring?

Gjennom kategoristyring blir Innkjøpsfunksjonen det beste stedet for talentutvikling i virksomheten. Inventura ser at mange virksomheter som har forsøkt å etablere kategoristyring ikke lykkes med å realisere målsetningene fullt ut. Enkelte gir opp. Inventura kan hjelpe til med å sikre en vellykket implementering – vi vet hva som kreves og hvordan implementeringen bør gjennomføres. Gjennom kategoristyring blir Innkjøpsfunksjonen det beste stedet for talentutvikling i virksomheten.

Inventura ser at mange virksomheter som har forsøkt å etablere kategoristyring ikke lykkes med å realisere målsetningene fullt ut.

Vi tilpasser oss kunden

Vi har bistått en rekke virksomheter med å få på plass kategoristyring, og flere av våre erfarne konsulenter har hatt sentrale roller i utvikling og drift av kategoristyring i ledende virksomheter.
Inventuras rolle og deltakelse i implementeringsprosjektet varierer etter kundens ønske. Vi kan være rådgiver for deres egne implementeringsansvarlige, analysere og kategorisere spend og leverandørmarkeder, veilede kategoriteam og tilføre kompetanse, eller også ta et helhetlig ansvar for å drive prosjektet helt fram til vellykket implementering.