Riktig kompetanse på riktig sted til riktig tid er kanskje det aller viktigste tiltaket for å oppnå gode resultater gjennom innkjøp og anskaffelser.

Det er mange mange interessenter og detaljer å holde orden på, for å sikre riktig kvalitet  – og pris. Kurs og kompetanseheving er et sentralt, strategisk virkemiddel for å sikre vekst, utvikling og kontinuerlig forbedring. Inventura har lang erfaring med å tilby kurs, coaching og e-læring som bidrar til å nå dine strategiske mål.

Skreddersydd kompetanseheving

Våre kurs kan både være åpne for alle, som for eksempel da vi arrangerte kurs i forhandlingsledelse med Bob Bordone fra Stanford University, eller det kan være spesialutviklede kompetanseprogram for din organisasjon.

Slike spesialprogrammer har vi bred erfaring med å utvikle og gjennomføre, både i privat og offentlig sektor. I offentlig sektor har vi drevet mye opplæring i praktisk bruk og oppfølging av regelverket for offentlige anskaffelser. I både privat og offentlig sektor har vi gjennomført små og store kompetanseprogrammer knyttet til kategoristyring og annen strategisk utvikling av inkjøps- og anskaffelsesfunksjoner.

Riktig kompetanse er et sentralt strategisk virkemiddel.

Oppdatert kompetanse

Inventuras kompetanseprogrammer er fundamentert på Inventuras egenutviklede innkjøpshjul. Dette oppsummerer vår innkjøpsmetodikk – testet og utviklet i markedet igjennom flere år og basert på oppdatert kunnskap og erfaring om innkjøpsfaget.

har utviklet E-læringsprogrammet Innkjøpsskolen for å hjelpe bedrifter med å gjøre bedre innkjøp. Innkjøpsskolen er et moderne digitalt læringskonsept, som enkelt og rimelig sikrer at dine medarbeidere får felles og oppdatert kompetanse i innkjøpsfaget.

Innkjøpsskolen gir flere fordeler: 

  •  Profesjonell og effektiv opplæring i innkjøpsprosessen
  • Kunnskap og ferdigheter som gir bedre innkjøp
  • Verktøy og maler som sikrer gode prosesser
  • Et oppslagsverk til bruk som jobbstøtte etter endt opplæring · Trygghet og mot til å lede innkjøpsprosesser
  • Innkjøpsskolen kan tilpasses virksomhetens innkjøpsprosess om ønskelig.

Innkjøpsskolen er et online treningssenter for utvikling av både ferske og mer erfarne innkjøpere. Innkjøpsskolen inneholder fem videobaserte e-læringskurs med innlagte delquizer og en avsluttende sertifiseringstest som gir Innkjøpssertifikatet. Innkjøpsskolen kan benyttes på alle digitale plattformer. Det er selvsagt også mulig å kombinere Innkjøpsskolen med annen opplæring, og spesialtilpasse kompetansehevingen for akkurat din bedrift.