I en verden hvor detaljhandelen eksponeres for nasjonal og internasjonal priskonkurranse gjennom netthandel, og digitale disrupsjoner brer om seg i de aller fleste verdikjeder, øker behovet kraftig for lønnsomhetsforbedring.

Mange virksomheter er snare med nedskjæringer i egne organisasjoner, noe som er svært utfordrende når det er nødvendig at de som blir igjen har den kompetanse, motivasjon og pågangsmot som er nødvendig for å komme gjennom krisen.

Virksomhetene som isteden tar grep om innkjøpene, kan ofte oppnå større effekter på bunnlinjen og i samme steget sikre seg nye og bedre løsninger og mer effektiv samhandling med leverandører. Inventuras erfaring er at virksomheter med lav til medium modenhet på innkjøps- og kontraktsstyring kan redusere innkjøpskostnader med fem til ti prosent. Dette vil for mange medføre et potensiale for å øke EBITDA-marginen med 30 prosent til 80 prosent.

Inventura bidrar i alle faser og roller i et innkjøpsforbedringsprosjekt.

Kartlegge nåsituasjonen

Inventura bidrar i alle faser og roller i et innkjøpsforbedringsprosjekt, avhengig av oppdragsgivers ønske. Arbeidet starter vanligvis med å kartlegge nåsituasjon og se på potensialer ved å kikke på dagens prosesser, kompetanse, avtaler og kjøpsmønster. Deretter prioriteres områder for å realisere kostnadsreduksjoner. Mange forskjellige tiltak kan gi gevinster, og like gjerne komme gjennom en reforhandling eller forbedringsprosjekt sammen med dagens leverandør som ved konkurranseutsetting. Involvering av økonomifunksjonen for gevinstmåling og hvordan resultatene slår inn på bunnlinjen er viktig.

Ekspertise på lønnsomhetsforbedring

Inventura er de operative strategene som vet hvordan kostnadsreduksjoner og andre gevinster gjennom bedre innkjøp skal realiseres i praksis. Vi skiller oss fra våre konkurrenter ved at vi faktisk er profesjonelle innkjøpere og forhandlere, og vi har tung ekspertise innen de aller fleste innkjøpskategorier.