Gode metoder for verdikjedeutvikling vil kunne bidra til økt kostnadseffektivitet og verdiskaping, samt styrke relasjoner til leverandører og kunder.

Verdikjeden er alle ledd som er med i verdiskapingen, helt fra levering av råvarer til det endelige produktet ender opp hos kunden. Dette inkluderer utvinning og prosessering av råvarer, produksjon og sammenstilling av komponenter til ferdig produkt, logistikk, lagring, distribusjon og salg.

Aktørene i verdikjeden er alle ledd som påvirker verdiskapingen. Det inkluderer virksomheten selv, leverandører, underleverandører og kunder. Fordelingen av roller og oppgaver mellom de forskjellige aktørene kan ha stor påvirkning for den samlede kostnadseffektiviteten og dermed verdiskapingen. Det er derfor viktig at verdikjeden er organisert på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Ved å se på helheten kan virksomheten din kontinuerlig vurdere implementering av nye aktiviteter og prosesser for innovasjon som bedre møter kundens behov og preferanser. Alt som forbedrer sluttproduktet for kunden og reduserer de samlede kostnadene i verdikjeden, er viktige drivere i den totale verdiskapingen.

Fordelingen av roller og oppgaver mellom de forskjellige aktørene kan ha stor påvirkning for den samlede kostnadseffektiviteten og dermed verdiskapingen.

Metoder for verdikjedeutvikling

Vår erfaring er at verdiskapingen øker når det blir satt fokus på verdikjedeutvikling og sammen med kundene våre realiserer vi et betydelig potensial knyttet til dette.

Inventura har metoder som gir deg mulighetene for kontroll og styring av verdikjedene, og samtidig øke virksomhetens evner til samhandling internt og eksternt. I tillegg til prosess-, kompetanse- og kostnadsanalyser, bistår vi med å legge strategier for kontrakter og kategorier for en helhetlig verdikjedeutvikling.

Inventura har tilrettelagte prosesser for verdikjedeutvikling som blant annet:

  • Sikrer en velfungerende, effektiv og fremtidsrettet verdikjede som ivaretar fremtidige markedsbehov, kundebehov og operative behov i tråd med divisjonens strategier.
  • Sikrer at forretningsmessige og funksjonelle krav til systemløsninger (drift og kunde) utarbeides og utvikles i samarbeid med Konsern IT.
  • Sikrer nødvendig utvikling, standardisering og forankring av produktkriterier og produksjonsprosesser gjennom verdikjeden.
  • Bidrar til å utvikle, kvalitetssikre og analysere strategiske/taktiske initiativ og prosjekter.
  • Etablerer og utvikler gode verktøy og metoder for problemløsning.