Se alle ansatte

Eystein C. Husebye

Manager

eystein.husebye@inventura.no 926 57 997
Eystein C. Husebye er Manager og jobber i vårt team for anskaffelser innen bygg, anlegg og eiendom med strategisk og operativ innkjøpsbistand. Dette teamet bistår med alle typer entrepriser, herunder OPS og samspillskontrakter – tillegg til Facilities Management (FM). Eystein har særlig kunnskap om FM- og LCC-relaterte temaer. Han er målbevisst og engasjert, med høy arbeidskapasitet og gode kommunikasjonsevner. Husebye har en BBA i økonomi, DIHM Informatör/copy og masterstudier innen energi- og miljøledelse. Han har mer enn 15 års erfaring i kunnskapsutvikling og –formidling innen bygg- og eiendomssektoren nasjonalt og internasjonalt. Han har de siste årene engasjert seg mye i å utvikle en aktiv offentlig byggeierrolle. Gjennom bl.a. Bygg21 har han vært en pådriver for en offensiv næringspolitikk for BAE-sektoren, der digitalisering og effektivisering av planlegging og produksjon står sentralt. Eystein har vært medlem av sektorstyret BAE i Standard Norge og leder av BAE-rådet, samt sittet i en rekke komiteer, råd og utvalg innen sektoren. Som person er Eystein nysgjerrig, ærlig og åpen, opptatt av andre mennesker og jobben han leverer. Eystein spiller trombone i jazzband og liker fysisk krevende turer til lands og til vanns – sommer som vinter.