Manglende mål i statlige innkjøpsfunksjoner

På oppdrag fra DFØ har Inventura benchmarket anskaffelsesfunksjonen i ti

På oppdrag fra DFØ har Inventura benchmarket anskaffelsesfunksjonen i ti statlige virksomheter. Arbeidet avdekket blant annet et stort behov for

Les mer

To år med åpenhetsloven – hvordan går det

Det har snart gått to år siden åpenhetslovens ikrafttredelse 1.

Det har snart gått to år siden åpenhetslovens ikrafttredelse 1. juli 2022. Siden den tid har større virksomheter foretatt sine

Les mer

Miljøkrav ved anskaffelse av skytjenester

Nye regler om vekting av miljø i offentlige anskaffelser settes

Nye regler om vekting av miljø i offentlige anskaffelser settes på spissen ved anskaffelse av skytjenester. Hvilke miljøkrav skal og

Les mer

Nye seriøsitetsbestemmelser i utsatte bransjer

Forbud mot kontant betaling, nye krav til språk og forståelse,

Forbud mot kontant betaling, nye krav til språk og forståelse, og krav om tjenestepensjon. I forbindelse med lanseringen av Norgesmodellen,

Les mer

Kontraktsvilkår som virkemiddel i kampen for et bedre

«Net Zero». Utslippsreduksjoner. Grønne anskaffelser.

«Net Zero». Utslippsreduksjoner. Grønne anskaffelser.

Les mer

Trenger vi en ny lov om offentlige anskaffelser?

Trenger vi virkelig en ny lov om offentlige anskaffelser? Inventura

Trenger vi virkelig en ny lov om offentlige anskaffelser? Inventura tror det finnes andre måter å forbedre og forenkle regelverket

Les mer

Slik stiller du gode klima- og miljøkrav i

Bygg- og anleggsbransjen er en klimaversting. Hvordan skal innkjøpere bruke

Bygg- og anleggsbransjen er en klimaversting. Hvordan skal innkjøpere bruke de nye reglene for klima- og miljøkrav for å få

Les mer

Velkommen til frokostseminar om nytt miljøkrav

1. januar i år trådte en ny endringsforskrift for offentlige

1. januar i år trådte en ny endringsforskrift for offentlige anskaffelser i kraft, som innebærer at miljø skal vektes 30

Les mer
Eiendomsutvikling i byen, der store bygg er dekket av stillas og kraner på byggeplassen.

Dette er de nye klima-reglene

De nye reglene for vekting av klima og miljø med

De nye reglene for vekting av klima og miljø med 30% har trådd i kraft. Her er en guide til

Les mer
Brage-plattformen

Omfattende overføring av operatørskap mellom to oljeselskaper

Da OKEA skulle overta operatørskap for Brage-plattformen fra Wintershall Dea,

Da OKEA skulle overta operatørskap for Brage-plattformen fra Wintershall Dea, skulle mer enn hundre kontrakter gjennomgås og signeres. For å

Les mer