De erfarne konsulentene fra Inventura bidro sterkt til kvalitet i leveransen og at prosjektet ble en suksess.

Omfattende overføring av operatørskap mellom to oljeselskaper

Da OKEA skulle overta operatørskap for Brage-plattformen fra Wintershall Dea, skulle mer enn hundre kontrakter gjennomgås og signeres. For å sikre en smidig overføring mellom de to operatørselskapene, fikk de bistand fra Inventura.

– I et prosjekt med kort tidslinje og store krav til leveringsevne innenfor hvert arbeidsområde, var bred kompetanse og fleksibilitet viktig for valg av samarbeidspartner, sier Elisabeth Sivertsen, som leder kontrakt- og innkjøpsprosesser i OKEA. 

Selskapet hadde samarbeidet med Inventura i 2018, i forbindelse med OKEAs overtakelse av Draugenfeltet fra Norske Shell. De kjente derfor Inventuras metoder og hvordan dette ville komme til nytte i prosessen.    

– Inventura var et naturlig valg for OKEA. Basert på deres brede spekter av kompetanse og erfaring, kunne vi benytte ulike tjenester når det var behov, ifølge Sivertsen.  

Les mer om vår innkjøp- og anskaffelseskompetanse.  

Draugen-feltet, i OKEAs operatørskap

OKEA overtok Draugenfeltet fra Norske Shell i 2018, med god hjelp fra Inventuras konsulenter. Foto: OKEA

Høye ambisjoner krever stø kurs

OKEA ble grunnlagt i 2015 og børsnotert tre år senere. De har en ambisiøs vekststrategi med mål om blant annet oppkjøp og overtakelse av operatørskap og andeler av oljefelt. I tillegg er selskapet opptatt av effektivitet i overgangsprosesser. Da gjelder det å ha god kontroll på de ulike prosessene. Derfor ble det opprettet en intern prosjektorganisasjon i OKEA. Inventura bisto med støtte og råd til de ulike teamene i prosjektorganisasjonen underveis i prosjektet. 

– Gruppen hadde kontinuerlig fokus på risikostyring i alle ledd, og en åpen og ærlig kommunikasjon med ansatte og vernetjeneste i både OKEA og Wintershall Dea. Det beriket og gjorde endringene optimale, forteller hun. 

OKEA hadde selv en erfaren ledergruppe som viste klare visjoner for måloppnåelse, god prosjektorganisering og kommunikasjon underveis. Samtidig hadde de også svært gode og velfungerende rapporteringsverktøy. 

– Grobunnen for et godt samarbeidsklima var sikret allerede før prosjektstart, ettersom vi ble invitert med på et tidlig stadium for at planleggingsfasen skulle være ferdigstilt før et potensielt oppkjøp. Det resulterte i at vi fikk mulighet til å inkludere ønskede krav og rollefordeling mellom kjøper og selger i selve oppkjøpskontrakten, sier Mari Hunderi Sætre, Manager i Inventura.  

Visste du at Inventura er tilstede i en rekke bransjer, både i offentlig og privat sektor? 

Les mer om hvordan vi jobber.

To konsulenter i Inventura som sitter og jobber på hver sin skjerm

OKEA har en ambisiøs vekststrategi med mål om oppkjøp av oljeplattformer. Da gjelder det å ha god kontroll i prosessen, noe Inventuras konsulenter har.

Oppkjøpssuksess med bistand fra Inventura 

Prosessen bød blant annet på overføring av mer enn hundre driftskontrakter, reforhandling av avtaler og etablering av nye driftskontrakter. Tidsrammen for prosjektet var fire måneder, og gikk fra juni til november i 2022. 

– Vi skal innrømme at det var noe skepsis knyttet til den planlagte tidslinjen, men når vi fikk mandat til å sette en egen agenda for del-prosjektet og prioritere deretter, ble hovedmålene likevel godt gjennomført, sier Sætre.  

Videre forteller hun at sakene som stagnerte underveis ble nøye risikovurdert, slik at de hele tiden var trygge på at sikkerheten og selskapets daglige drift ikke ble berørt av forsinkelser. 

Inventura bistod med planlegging av selve overdragelsen. Det innebar overførings- og anskaffelsesstrategi for ulike kategorier, GAP-analyse mellom eksisterende kontrakter og kontrakter som skulle overføres, samt evaluering fra teknisk avdeling om behovet for å overføre ulike kontrakter. 

– Det fagmessige arbeidet med både overføring og inngåelse av kontrakter ble utført på en veldig profesjonell måte, sier Sivertsen. 

Mer om hva vi jobber med innenfor strategi-feltet her.

Da oppkjøpet var et faktum

Oppkjøpet ble annonsert i mai 2022 gjennom en børsmelding.  Det ble en pangstart for prosjektet, der Inventuras prosjektorganisasjon kunne skalere opp og ned for videre aktiviteter i gjennomføringsfasen, alt etter hva OKEA hadde behov for.  

– Forhandlingsrommet ble styrt underveis for hver enkelt sak via OKEA sin fullmaktshaver, prosesseier og juridiske avdeling. Samarbeidet fløt veldig bra, og det var dedikerte personer for hver av de ulike faggruppene, sier Sætre.  

Sivertsen legger til at Inventuras tydelige råd gjorde at beslutningene til OKEA innenfor anskaffelser ble enda mer solide. 

– De erfarne konsulentene fra Inventura bidro sterkt til kvalitet i leveransen og at prosjektet ble en suksess. I tillegg er de hyggelige, som gjorde samarbeidet ekstra kjekt og givende, avslutter hun. 

Slik går vi frem ved bytte av eier/operatør

  • Utarbeide strategi for kontraktsoverføringen.
  • Involvere relevante fagpersoner i organisasjoner som skal overta kontraktene.
  • Involvere leverandører i prosessen.
  • Systematisk gjennomgang av kontraktene, eks. ved å benytte sjekkliste.
  • Beslutte hvilke kontrakter som skal overføres direkte og hvilke kontrakter som skal reforhandles.
  • Kontraktsimplementering, herunder spesifisere kontraktsansvar og ansvarsfordeling.  

Står du overfor et eierbytte og trenger bistand i prosessen? Send en henvendelse her, så tar en rådgiver med rett kompetanse kontakt med deg.