Standardiserte innkjøpsbetingelser gjør det lettere for virksomheten å inngå og følge opp avtaler. Forutsigbare, klare og gjennomtenkte kontraktsvilkår bidrar også til at virksomheten får gode betingelser ved alle innkjøp.

 

Vi tilbyr standardkontrakter for varekjøp og tjenestekjøp, samt standard rammeavtaler som er klare til bruk. Kontraktene kan leveres umiddelbart, både på norsk og engelsk. Inventuras standardkontrakter er rimelige og balanserte. Kontraktene ivaretar virksomhetens samfunnsansvar gjennom blant annet grundige reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår, og kan brukes av både private og offentlige virksomheter. Vi kan også tilpasse og lage egne standardkontrakter til virksomheter med spesielle behov.

Standardavtalene er utviklet av våre jurister som er eksperter på innkjøpskontrakter, og brukes hos flere av landets største virksomheter. Vi forbedrer kontraktene kontinuerlig, etter tilbakemeldinger fra kundene og erfaringer hos våre konsulenter og advokater.

Vi tilbyr standardkontrakter for varekjøp og tjenestekjøp, samt standard rammeavtaler som er klare til bruk.