Inventura Advokat er eksperter på juridiske problemstillinger som oppstår i innkjøpsprosessen og tilliggende rettsområder.

Våre spesialfelt er offentlige anskaffelser, anbudsrett og kontraktsrett. Vi har også bred juridisk kompetanse innen rettsområder som konkurranserett, statsstøtte og virksomhetsoverdragelse.


Fire kollegaer står inne på et møterom og ser på en tavle med leverandørporteføljen. Leverandøranalyse er viktig for å ha en god leverandørportefølge.