Inventura er ledende på å utvikle og forbedre innkjøpsdrevne verdikjeder. Vi leverer strategisk, operasjonell og regulatorisk rådgivning til kunder i alle bransjer både i privat og offentlig sektor.


Inventura har 75 konsulenter i et høykompetent, tverrfaglig miljø. Vi er økonomer, jurister, ingeniører, samfunnsvitere, naturvitere og IT-spesialister. Vi er de operative strategene, som er i stand til å utvikle strategiske tanker og planer, omgjøre dem til konkrete tiltak – og gjennomføre dem.

Vår historie

Inventura ble etablert 13. oktober 2011 som et resultat av en fusjon mellom selskapene Firstventura og Input. Firstventura og Input var de ledende innkjøpsfaglige rådgivningsmiljøene i Norge i 2011, Firstventura i offentlig sektor og Input i privat sektor. Fusjonen etablerte ett samlet kompetansemiljø med kontorer i Oslo og Bergen. De fleste gründerne av Firstventura og Input er fortsatt aktive i Inventura. Gründernes erfaring strekker seg mye lenger tilbake enn 2011. Firstventuras «forgjenger» Resource-Partner ble etablert tidlig på 2000-tallet. Helt tilbake til 1990-tallet var flere av selskapets gründere pionerer i innkjøpsfaget i Norge i det som den gang het Interpro. Inventura AS eies 100 % av Inventura Group AS. Inventura Group AS eies i all hovedsak av nåværende og tidligere ansatte i Inventura.

 

Vi er rause, nytenkende og handlekraftige i alt vi gjør!

Selskapet har vokst raskt siden oppstarten, og har ambisjoner om fortsatt vekst, både geografisk og omsetningsmessig. Gjennom organisk vekst, oppkjøp eller strategiske allianser skal vi tilby våre kunder en omfattende og komplett bistand for å styrke kundens kommersielle relasjoner og en bedre bunnlinje.

Men uansett hvor store vi blir vil vi aldri glemme hvor vi kommer fra eller hvem vi er. Vi er et uavhengig konsulenthus og våre kunder skal oppleve at vi tar våre verdier på alvor:

Vi er rause, nytenkende og handlekraftige i alt vi gjør!