Inventura er ledende på å utvikle og forbedre innkjøpsdrevne verdikjeder. Vi leverer strategisk, operasjonell og regulatorisk rådgivning til kunder i alle bransjer både i privat og offentlig sektor.


Inventura har nærmere 100 konsulenter i et høykompetent, tverrfaglig miljø. Vi er økonomer, jurister, ingeniører, samfunnsvitere, naturvitere og IT-spesialister. Vi er de operative strategene, som er i stand til å utvikle strategiske tanker og planer, omgjøre dem til konkrete tiltak – og gjennomføre dem.

Vår historie

Inventura ble etablert 13. oktober 2011 som et resultat av en fusjon mellom selskapene Firstventura og Input. Firstventura og Input var de ledende innkjøpsfaglige rådgivningsmiljøene i Norge i 2011, Firstventura i offentlig sektor og Input i privat sektor. Firstventuras «forgjenger» Resource-Partner ble etablert tidlig på 2000-tallet. Helt tilbake til 1990-tallet var flere av selskapets gründere pionerer i innkjøpsfaget i Norge i det som den gang het Interpro.

Fusjonen mellom Input og Firstventura etablerte dermed et stoirt, samlet kompetansemiljø med kontorer i Oslo og Bergen.

Gjennom solide kundeleveranser og stadig utvikling har selskapet siden vokst mer eller mindre kontinuerlig, og Inventura etablerte høsten 2022 sitt tredje kontor i Trondheim. Dermed er Norges største kompetansemiljø på innkjøp og innkjøpsdrevne verdikjeder nå fysisk til stede i alle våre største byer, og betjener kunder over hele landet.

 

 

Vi er rause, nytenkende og handlekraftige i alt vi gjør!

Selskapet har vokst raskt siden oppstarten, og har ambisjoner om fortsatt vekst, både geografisk og omsetningsmessig. Gjennom organisk vekst, oppkjøp eller strategiske allianser skal vi tilby våre kunder en omfattende og komplett bistand for å styrke kundens kommersielle relasjoner og en bedre bunnlinje.

Men uansett hvor store vi blir vil vi aldri glemme hvor vi kommer fra eller hvem vi er. Vi er et uavhengig konsulenthus og våre kunder skal oppleve at vi tar våre verdier på alvor:

Vi er rause, nytenkende og handlekraftige i alt vi gjør!