En god og kvalitetssikret analyse er en forutsetning for et godt prosjekt. Så enkelt og så vanskelig er det. Vi i Inventura er spesialister på å granske alle sider av innkjøpsdrevne verdikjeder.

Det vil si at vi har en rekke spesialiserte analyseverktøy som betyr at vi kan granske de fleste prosesser i din virksomhet. Vi kan ta for oss hele eller utvalgte deler av verdikjeden. Å få en mest mulig finstemt produksjon av tjenester og produkter er egentlig en kontinuerlig prosess.


Kvinnelig rådgiver foran pc i kontorlandskap hos Inventura. Selskapet leverer blant annet verdikjedeanalyse.
Inventura er Norges ledende konsulentselskap når det gjelder forbedring av innkjøpsdrevne verdikjeder.
kollegaer på kurs
kollegaer
Fire kollegaer står inne på et møterom og ser på en tavle med leverandørporteføljen. Leverandøranalyse er viktig for å ha en god leverandørportefølge.
kvinnelig ansatt som jobber foran datamaskin i kontorlandskap hos Inventura.
Rådgiver på kontor som jobber med due diligence