En god og kvalitetssikret analyse er en forutsetning for et godt prosjekt. Så enkelt og så vanskelig er det. Vi i Inventura er spesialister på å granske alle sider av innkjøpsdrevne verdikjeder.

Det vil si at vi har en rekke spesialiserte analyseverktøy som betyr at vi kan granske de fleste prosesser i din virksomhet. Vi kan ta for oss hele eller utvalgte deler av verdikjeden. Å få en mest mulig finstemt produksjon av tjenester og produkter er egentlig en kontinuerlig prosess.


Kvinnelig rådgiver foran pc i kontorlandskap hos Inventura. Selskapet leverer blant annet verdikjedeanalyse.
Inventura er Norges ledende konsulentselskap når det gjelder forbedring av innkjøpsdrevne verdikjeder.
kollegaer på kurs i prosesskartlegging
kollegaer
Fire kollegaer står inne på et møterom og ser på en tavle med leverandørporteføljen. Leverandøranalyse er viktig for å ha en god leverandørportefølge.
kvinnelig ansatt som jobber foran datamaskin i kontorlandskap hos Inventura.
Rådgiver på kontor som jobber med due diligence

Hans Kristian Skjold

Partner / Leder Strategiske Tjenester / styremedlem

hanskristian.skjold@inventura.no 915 74 836
Se alle ansatte