Mange virksomheter ønsker bedre kontroll på kontraktsporteføljen sin. I slike tilfeller kan en kontraktsanalyse bidra til store kostnadsbesparelser og effektivitetsøkninger.

Ønsket om å få bedre kontroll på kontraktsporteføljen kan ha flere årsaker. Enten at porteføljen er stor og uoversiktlig, eller fordi enkeltkontrakter er komplekse og ugunstige økonomisk, eller vanskelig å følge opp.

Analyse av kontraktsporteføljer vil være hensiktsmessig og ofte nødvendig i flere tilfeller. Her er noen:

  • Ved fusjon av selskaper
  • Ved eierskifte i selskaper
  • Kommunesammenslåinger
  • Opprettelse av interkommunale selskaper
  • Ved generelt behov for bedre oversikt over virksomhetens kontrakter og betingelser i disse

Med en kontraktsanalyse får selskapet bedre oversikt og kontroll, og kan rasjonalisere porteføljen gjennom reforhandlinger, avvikling og ny konkurranseutsetting. Dette bidrar normalt til store kostnads- og effektivitetsbesparelser.

Med en kontraktsanalyse får selskapet bedre oversikt og kontroll.

En kontraktsanalyse gir en bedre forståelse, større forutsigbarhet og bedre vilkår ved hjelp av tolkning og reforhandling.

Inventura har 90 konsulenter og advokater som til daglig jobber med alle typer kjøpskontrakter innenfor de fleste bransjer. Vår dype bransjekunnskap og solide kontraktskompetanse gjør at vi forstår hva som er kundenes ønsker og behov.