I et stadig globalisert marked har det blitt et økt fokus på bærekraft innad i virksomheter, i leverandørkjeder og i samhandling med samarbeidspartnere.

Både offentlige og private aktører har de seneste årene opplevd stadig strengere krav i forbindelse med oppfølging av bærekraft og samfunnsansvar i innkjøpsprosesser og i leverandørkjeder. Inventura er spesialister på innkjøp og kjenner godt til utfordringene og mulighetene i innkjøpsprosesser og i kontraktsoppfølging. Bærekraft og samfunnsansvar for oss i Inventura betyr å ivareta menneskerettigheter og miljø, og motvirke arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet i innkjøpsprosesser og i leverandørkjedene.


kollegaer på kurs

Gunnar Bleness

Partner / leder marked, kommunikasjon og HR

gunnar.bleness@inventura.no 907 61 867
Se alle ansatte