Lavere kostnader og høyere kvalitet er resultatet når du finner dine ideelle samarbeidspartnere og underleverandører, altså leverandører som tydelig styrker dine egne tjenester og produkter.

Eksempler på strategisk bistand fra Inventura for å oppnå dette er utvikling av innkjøps- og leverandørstrategier, gjennomføring av analyser, innføring av kategoristyring, utvikling og gjennomføring av kompetanseprogrammer samt støtte til omstilings- og endringsledelse. Inventura har dybdekompetanse og erfaring fra de sektorer vi arbeider innenfor.

 


Tre kolleger i dialog i et av møterommene hos Invantura. Selskabet bistår blant annet med innkjøpsstrategi
Kvinnelig kollega som jobber foran pc i Inventuras møterom. Selskapet bistår blant annet med verdikjedeutvikling
Mannlig og kvinnelig kollega ser på datamaskiner i kontorlandskap hos Inventura. Selskapet kan blant annet bistå med å etablere kategoristyring.
Kvinnlig og mannlig kollega fra Inventura i dialog på Karl Johans gate. Selskapet bistår blant annet med lønnsomhetsforbedring
kollegaer
Riskostyring