EU lager ny standard for anskaffelser

Offentlige anskaffelser får ofte oppmerksomhet av helt gale grunner – leverandører så vel som offentlige tjenestemenn blir avslørt i korrupsjonssaker. Nå presiseres reglene i en felles-europeisk standard.

Les mer
nærbilde av sveiseapparat som sveiser, illustrerer strategi og supply chain i industrien.
kontraktsforvaltere som ser på en dataskjerm

Fulldigitalisert innkjøp gir
bedre laks

Fulldigitalisering av innkjøp har ikke bare kuttet kostnader hos Bremnes Seashore, det har også effektivisert administrative prosesser og økt styringskvaliteten.

Les mer
Illustrasjonsbilde tatt over en folkemengde på offentlig plass

Slik motarbeides
arbeidslivs-
kriminalitet

Som byggherre for gigantprosjektet Økern Portal ønsker Oslo Pensjonsforsikring å sikre seg mot arbeidslivskriminalitet. Da trengs det kontroller og revisjoner.

Les mer