Produkter
En gruppe innkjøpere som prater sammen i pausen på kurs i bærekraftige innkjøp hos Inventura
Brage-plattformen
Bærekraft og samfunnsansvar
Havvind sheringham shoul norsk industri utbygging
nærbilde av sveiseapparat som sveiser, illustrerer strategi og supply chain i industrien.
kontraktsforvaltere som ser på en dataskjerm

Fulldigitalisert innkjøp gir
bedre laks

Fulldigitalisering av innkjøp har ikke bare kuttet kostnader hos Bremnes Seashore, det har også effektivisert administrative prosesser og økt styringskvaliteten.

Les mer
illustrasjonsbilde for offentlige anskaffelser og kommunale innkjøp - i form av små spirer
Illustrasjonsbilde tatt over en folkemengde på offentlig plass

Slik motarbeides
arbeidslivs-
kriminalitet

Som byggherre for gigantprosjektet Økern Portal ønsker Oslo Pensjonsforsikring å sikre seg mot arbeidslivskriminalitet. Da trengs det kontroller og revisjoner.

Les mer