Trenger vi en ny lov om offentlige anskaffelser?

Anskaffelsesutvalget la nylig frem sin første delutredning til nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Inventura og Inventura Advokat har inngitt høringssvar og stiller spørsmålet om det virkelig er behov for et nytt regelverk.

Les mer
Produkter

Overføring av operatørskap mellom to oljeselskaper

Da OKEA skulle overta operatørskap for Brage-plattformen fra Wintershall Dea, skulle mer enn hundre kontrakter gjennomgås og signeres. Slik ble det en smidig overføring mellom selskapene.

Les mer
Brage-plattformen
illustrasjonsbilde for offentlige anskaffelser og kommunale innkjøp - i form av små spirer

Fulldigitalisert innkjøp gir
bedre laks

Fulldigitalisering av innkjøp har ikke bare kuttet kostnader hos Bremnes Seashore, det har også effektivisert administrative prosesser og økt styringskvaliteten.

Les mer