Kategoristyring må være skreddersøm

For å få kontroll på sine innkjøp og redusere kostnadene valgte Franzefoss å innføre kategoristyring, med bistand fra Inventura.

Kategoristyring har blitt et velkjent begrep innenfor strategiske innkjøp. Metoden blir ofte benyttet som et tiltak for å profesjonalisere innkjøpsfunksjonen i en virksomhet. Likevel er det viktig å huske på at kategoristyring kun er ett av flere ulike tiltak på veien mot samme målsetning.

Så, hvordan kan du finne ut om dette er noe for din virksomhet?

Begynner med en innkjøpsanalyse

Inventura anbefaler deg å gjennomføre en innkjøpsanalyse, og deretter se på hvilke tiltak som kan være aktuelle for akkurat din virksomhet. I 2021 ble Inventura engasjert av Franzefoss som ønsket å profesjonalisere innkjøpsfunksjonene. For Franzefoss viste det seg at kategoristyring var ett av flere tiltak som vi anbefalte dem å gjennomføre.

Franzefoss er et familieeid norsk konsern med flere datterselskap som leverer tjenester innen avfall og gjennvinning, pukk og grus. De har over 500 ansatte fordelt på 32 anlegg i hele Norge.

Kontroll – og besparelser

Som utgangspunkt ønsket Franzefoss å omorganisere innkjøpsfunksjonen, og få bedre oversikt over:

  • Innkjøpskostnader og leverandørbase
  • Dagens innkjøpsrutiner (eksisterende praksis)
  • Organisering og kompetanse

Inventura gjennomførte i første omgang en innkjøpsanalyse supplert med intervjuer av nøkkelpersonell. Dette ga Franzefoss en god oversikt over kostnader, leverandører, rutiner, metoder og prosesser. Resultatet ble en rapport som oppsummerte dagens status for innkjøp, med forslag til en rekke tiltak mot en mer strategisk tilnærming til innkjøp. Tiltakene var rettet mot alt fra etablering av innkjøpsstrategi og et felles malverk for innkjøpsprosesser, til implementering av kategoristyring i virksomheten.

I dag jobber Franzefoss etter kategoristyringsmetodikken, og har som følge av dette klart å samkjøre behov på tvers av alle de 32 anleggene i Norge. Resultatet er foreløpig positivt, med store kostnadsbesparelser, og engasjementet er høyt.

Skreddersøm er viktig

Det er ikke gitt at alle virksomheter som ønsker å etablere kategoristyring, faktisk lykkes med å drive initativet videre etter første fase/etableringsfasen.

Et viktig suksesskriterium for at Franzefoss lykkes, var at både etablering og opplæring i aller høyeste grad ble tilpasset behovene i Franzefoss. Det finnes dessverre ikke en «oppskrift» på hvordan kategoristyring skal implementeres og etterleves, og det er derfor nødvendig å tilpasse metodikken til hver enkelt virksomhet.

Metodikken må altså skreddersys til virksomheten, og rutiner, prosesser og metoder må tilpasses slik at de også fungerer i praksis og sammen med andre arbeidsoppgaver.

Se videoen under for å få en smakebit på hvordan Franzefoss opplevde prosjektet sammen med Inventura.

Inventura – Franzefoss – YouTube

 

Av Cassandra Elvingdal og Linn Kristin Espedal