Det er mange utfordringer knyttet til daglig drift av en anskaffelsesorganisasjon, og av innkjøp i alle organisasjoner.

Inventura er spesialister på operative innkjøp, og bistår gjerne på de fleste områder av daglig drift: innkjøpsledelse og leverandøroppfølging, løpende kategoristyring og kategoriledelse eller kontraktsrådgivning. Vi har også lang erfaring med forhandlinger, og stiller gjerne som forhandlingsstøtte eller forhandlingsledere for kunder. Dessuten har vi ved mange anledninger vært sentrale i å gjennomføre vellykkede outsourcingprosesser av hele eller deler av innkjøpsporteføljen.


Kvinne i offentlig sektor ser på et innkjøpsdokument
kollegaer diskuterer kategoristyring