Det er mange utfordringer knyttet til daglig drift av en anskaffelsesorganisasjon, og av innkjøp i alle organisasjoner.

Inventura er spesialister på operative innkjøp, og bistår gjerne på de fleste områder av daglig drift: innkjøpsledelse og leverandøroppfølging, løpende kategoristyring og kategoriledelse eller kontraktsrådgivning. Vi har også lang erfaring med forhandlinger, og stiller gjerne som forhandlingsstøtte eller forhandlingsledere for kunder. Dessuten har vi ved mange anledninger vært sentrale i å gjennomføre vellykkede outsourcingprosesser av hele eller deler av innkjøpsporteføljen.


Riskostyring
kollegaer diskuterer kategoristyring

Matias Haukom

Partner / Leder Drift / Leder Operasjonelle Tjenester

matias.haukom@inventura.no 957 90 625
Se alle ansatte