Særlig små kommuner har mye å vinne på å delta i samarbeid om kommunalt innkjøp.

Sparer penger på interkommunalt samarbeid om innkjøp

Formalisert samarbeid om interkommunale innkjøp gir god effekt på offentlig pengebruk, oppfølging av samfunnshensyn og etterlevelse av regelverket. Likevel kan samarbeidene gå på bekostning av små og mellomstore bedrifter, utvikling av lokalt næringsliv og demokratisk styring.

Dette viser en større analyse av effektene av interkommunalt innkjøpssamarbeid. Det er Inventura, i samarbeid med Oslo Economics og NIVI Analyse, som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD).

Rapporten finner du i sin helhet her. 

I forbindelse med rapporten ble det gjennomført en større undersøkelse av omfanget av formalisert innkjøpssamarbeid mellom norske kommuner, og hvordan slikt samarbeid evalueres av de som deltar i det.

Hvordan sikre en effektiv og god innkjøpsprosess? Les mer her. 

De fleste kommuner samarbeider

Resultatet viser at omtrent 70 prosent av landets kommuner deltar i til sammen 36 formaliserte, helhetlige samarbeid om kommunalt innkjøp. Flesteparten av disse samarbeidsavtalene er mellom kommuner som deler et felles bo- og arbeidsmarked. Det innebærer at det er mulig for leverandører å dekke hele området uten å måtte reise særlig langt.

I tillegg til disse formaliserte samarbeidene, deltar nesten alle norske kommuner i en eller annen form for sak-til-sak-samarbeid med nabokommuner eller andre det er naturlig å samarbeide med. Det er store regionale forskjeller. Kommuner i Nord-Norge samarbeider for eksempel langt mindre enn kommuner i Sør-Norge.

Kommunene har større handlingsrom enn hva mange er klar over.

Små kommuner vinner mest

– Undersøkelsen viser at særlig små kommuner har mye å vinne på å delta i samarbeid om kommunalt innkjøp, sier Andreas Hjortland, partner i Inventura. Han har ledet arbeidet med undersøkelsen fra Inventuras side.

– Små kommuner har behov for de samme varene og tjenestene som store kommuner. De må derfor inngå like mange avtaler, selv om volumene er mindre. Samarbeid er en god måte å unngå uforholdsmessige administrative kostnader og redusere sårbarhet.

Rapporten peker på suksessfaktorer for samarbeid som kan motvirke negative effekter.

– Bruk markedsdialog, del opp kontrakter, og sørg for at deltakerne i innkjøpssamarbeidet har en balansert mulighet til medbestemmelse og påvirkning på innkjøpsprosessene, sier Hjortland.

Det har tidligere blitt avdekket at mange norske kommuner også mangler juristkompetanse og -kapasitet. Ikke minst i anskaffelsesfunksjoner. Det kan også være et godt argument for å etablere samarbeid med andre kommuner på innkjøpsfronten. 

Gode analyser legges til grunn for innkjøpsamarbeid

Inventura har gjennom arbeidet med rapporten fått spesielt god innsikt i utfordringer og fordeler knyttet til formalisert innkjøpssamarbeid. Andreas Hjortland påpeker at Inventura gjerne bistår dersom kommuner ønsker å etablere samarbeid, eller ønsker å videreutvikle det de allerede har:

– Vi kan bidra med analyser som vil vise hvilke innkjøpskategorier som egner seg for samarbeid, og med hvem. I tillegg kan vi hjelpe med å finne gode måter å organisere samarbeidet på, sier Hjortland.

– Inventura har også et velutviklet malverk, både for konkurransegjennomføring og kontraktsinngåelse. De ulike verktøyene vi har kan være med på å gjøre innkjøpsprosessene gode og effektive for samarbeidende kommuner.

– Når samarbeidet er etablert, kan Inventura bidra med evaluering av gevinster, både kvantitative og kvalitative, og ikke minst kompetanseheving innenfor både de juridiske og kommersielle aspektene av gode anskaffelser.

Les mer om viktigheten av kompetanseheving hos innkjøpere. 

 

Tine Sæbø

Seniormanager | Leder Bergen | Jurist

tine.saebo@inventura.no 92 23 21 65
Se alle ansatte

Fem tips for bedre kommunalt innkjøp

Her kan du laste ned fem konkrete råd til norske kommuner om innkjøpssamarbeid