Hvordan unngå store uenigheter ved inngåelse av omfattende kontrakter

Tema Operasjonelt

Emne Anskaffelse

Hvordan er det mulig å bygge en flyplass til over 4 milliarder kroner, tilnærmet uten konflikter med leverandører som har vært med i konkurransene? 

Avinor har nettopp åpnet den nye flyplassen i Bergen. Inventura hadde ansvaret for at anskaffelser og kontrakter ble inngått på best mulig måte. Vi gir deg våre tips til hvordan inngå kontrakter på best mulig vilkår.

 • Gjennomtenkt kontraktsstrategi.
  Målet bør alltid være - hvilket behov har vi og hvilken strategi vil sikre at vi får dekket det vi trenger? Alt lar seg løse bare man deler opp prosjektet i håndterbare deler. Noen kontrakter var med åpen spesifikasjon og noen med detaljspesifikasjon, noen totalentrepriser og noen utførelsesentrepriser, noen uten og noen med tiltransport. Og tilstrekkelig med byggeledelse for å koordinere alle kontraktene.
 • Sammensetning av teamet
  Avinor har valgt de beste interne og eksterne prosjektlederne, anskaffelsesrådgiverne, byggeledere mv. Samt at prosjektet har blitt tett fulgt opp av ledelsen lokalt og sentralt. Dyktige anskaffelsesrådgivere gir deg strategiske riktige løsninger for gode løsninger og prosesser. 
 • Bruk av forhandlet prosedyre.
  Alle kontrakter ble inngått ved målrettet bruk av forhandlinger. Dette har medførte minimering av risiko for begge parter, felles forståelse av kontraktene, bedre produkter, tydelig ansvarsplassering for ytelse, fremdrift og kvalitet. Riktig bruk av markedet sparer millioner. 
 • God markedsdialog i forkant av anskaffelsen.
  Vi har vært tett på alle aktørene i markedet for de fleste kontrakter i forkant av kunngjøringene. Flere ganger gjennomførte vi markedsdialogmøter og hadde kontakt med interesseorganisasjoner. Gode råd fra markedet ble benyttet for å få optimale ytelseskrav, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, vekting, oppstart, ferdigstillelse mv.
 • Lojal til standardkontraktene så langt det er nødvendig.
  Alle endringer til NS vil medføre flere spørsmål fra entreprenørene og risikopåslag. Vi har ikke flere endringer enn absolutt nødvendig for prosjektet. 
 • Tett kontroll på fremdriften i alle anskaffelsesprosesser.
  Det viktigste kontrollpunktet er faktisk vedståelsesfristen. Vi har ikke lyst til å miste den beste tilbyderen bare for fordi vedståelsesfristen hadde gått ut i prosessen, og tilbyderen takker nei til å opprettholde tilbudet fordi han hadde fått en annen jobb.
 • Bevisst bruk av språk.
  Der hvor de fleste leverandørene er utenfor Norge – eks bagasjehåndteringssystem – bruker vi konsekvent engelsk i hele prosessen.