Helikopter-heving kan koste 300 millioner kroner

Tema Regulatorisk

Emne Anskaffelsesrett

Luftambulansekrisen er dessverre et godt bilde på hvor kompliserte offentlige innkjøpsprosesser kan være.

Uansett hva en oppdragsgiver gjør, er han eksponert for kritikk fra enten vinneren, alle taperne, media, politikere, eiere og andre meningsberettigede.

Noen foreslår å bryte kontrakten med vinneren Babcock Scandinavian Air Ambulance. Det er alltid mulig å bryte en kontrakt. Men det koster, i form av å måtte betale erstatning. Kontraktsverdien ser ut til å være 2,6 milliarder over til sammen seks år. Kravet om erstatning vil nok minst ligge på 10-15% av kontraktsverdien. Det vil si minst 300 millioner kroner.

Nå kan det se ut som det pågår en arbeidskamp hos de ansatte hos dagens leverandør. Vi tar ikke stilling til lovligheten av denne. Men det hele kunne muligens vært unngått ved at vinneren var pålagt å overta de ansatte gjennom virksomhetsoverdragelse. Vi kjenner ikke til hvorfor ikke dette var med i konkurransen. Nyere rettspraksis tilsier at denne problemstillingen kan være aktuell for de ansatte i Lufttransport.

Så hva skal oppdragsgiveren nå gjøre? Dersom Babcock har levert det beste tilbudet basert på en troverdig evaluering av pris og kvalitet, er det neppe å anbefale å trekke seg fra kontrakten. Derimot kan det være grunnlag for å heve kontrakten med dagens leverandør Lufttransport. Uteblivelse av leveranse over tid er normalt hevingsgrunn. Ved heving må oppdragsgiver foreta dekningskjøp i markedet. Ekstraregningen for dette vil bli sendt til Lufttransport. Det er mulig styret i Lufttransport burde bestrebe seg på å komme seg på vingene igjen.