Uklare regler mot anbudsgrums

Tema Regulatorisk

Emne Anskaffelsesrett

Fra nyttår kan ikke offentlige innkjøpere avvise en korrupsjonsdømt leverandør dersom denne har ryddet opp gjennom en såkalt «self-cleaning». – Problemet er bare at det ikke finnes retningslinjer for hva det innebærer, sier Harald Alfsen i konsulentselskapet Inventura.

Juristen Harald Alfsen jobber som rådgiver for en rekke større offentlige innkjøpere i konsulentselskapet Inventura.

– De nye retningslinjene som innføres fra nyttår innebærer betydelige utfordringer for offentlige innkjøpere, sier han.

– Den viktigste endringen er at innkjøperen ikke kan avvise korrupsjonsdømte leverandører dersom den dømte har innført tiltak som viser at han har den nødvendige integriteten, såkalt «self-cleaning». Det blir altså innkjøperen som må vurdere om «self-cleaningen» er god nok. Problemet er bare at det ikke finnes noen veiledning som sier hva som er godt nok, sier Alfsen.

Kan bli mange søksmål

– Dette synes å legge til rette for mange potensielle søksmål?

– Nettopp. En risikerer søksmål nesten uansett hvilke konklusjoner innkjøperne trekker. Om en korrupsjonsdømt leverandør vinner en anbudsrunde, kan det blir søksmål fra leverandører som ikke vant. Og det kan bli søksmål fra tilbydere som mener de har foretatt en god nok «self-cleaning», men likevel ikke har fått bli med i anbudskonkurransen, sier Alfsen.

– Her ligger dermed alt til rette for en veldig variabel og uforutsigbar praksis, mener han.

Alfsen sier flere innkjøpere har bedt om at myndighetene etablerer en felles enhet med ansvar for å vurdere om leverandørenes «self-cleaning»-tiltak er gode nok.

– Vi snakker om mange tusen offentlige innkjøpere i alt fra kommuner, fylker, helseforetak, i forsvaret og andre offentlige virksomheter som nå skal vurdere om dømte leverandører har betalt sine bøter, sagt opp de ansvarlige for ulovlighetene, har samarbeidet med Økokrim, igangsatt opplæring i etikk og slike ting. Og dette skal de altså finne ut av på egen hånd uten noen form for veiledning, sier han.

– Slik jeg ser det må enten Direktoratet for forvaltning og IKT etablere et slags godkjenningskontor eller komme med tydelige retningslinjer for hva en innkjøper skal legge vekt på i leverandørenes «self-cleaning». Og det bør skje raskt, for de nye retningslinjene innføres jo fra nyttår, sier han.

Jobber med saken 

Nærings- og fiskeridepartementet og Difi jobber med å utarbeide veiledning til det nye regelverket, skriver Christine Spersrud Haug, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet i en epost til DN.

«Mye er på plass til nyttår, men det er også mye som gjenstår. Departementet er i gang med å utarbeide veiledning til reglene om «self-cleaning», men har i første omgang prioritert det som er helt nytt og de temaene som oppdragsgiverne til daglig vil måtte håndtere når de skal gjøre innkjøp etter det nye regelverket», skriver hun.

Artikkelen ble første gang publisert i DN 21.12.2016 og kan leses her