Forgubbing i nedgangstider

Tema Strategisk

Emne Endring og omstilling

I dag blir mange unge stengt ute fra olje og gassbransjen. Hva skjer med evnen til nytenking når arbeidsstokken har en gjennomsnittsalder over 50 og hvordan skal bransjen dekke behovene i fremtiden?

Inntil for få år siden ropte olje og gassindustrien i Norge på kompetanse og ressurser. Bransjen var midt i en historisk oppgangstid og ingeniørmangel var den største utfordringen. Lønningene skjøt i været og tiltak for å øke utdanningskapasitet og få unge mennesker til å søke realfagsstudier sto i fokus.  Prangende kontorbygg prydet horisonten og politikerne diskuterte hvordan det skulle skaffes nok boliger og veier til de mange som skulle jobbe i næringen.

Nå står mange av de unge som fulgte ekspertenes råd uten jobb. Nedbemanning har rammet alle aldersgrupper, men har spesielt gått ut over unge arbeidstakere med liten eller ingen jobberfaring.

Oljeeventyret på norsk sokkel langt fra over men har gått inn i en ny fase. Selv om bransjen har opplevd store nedturer tidligere er det stadig flere som mener at «denne gangen er det annerledes» og at endringene er mer fundamentale. Den nye tiden vil kreve innovasjon og utvikling som sikrer at norsk oljeproduksjon er konkurransedyktig.

Samtidig står bransjen foran et generasjonsskifte. Gjennomsnittsalderen i bransjen er nå 53 år og mange vil derfor gå av med pensjon i løpet av de neste 10-15 årene. Alle forventer aktivitetsvekst på norsk sokkel om få år, noe som kan medføre underkapasitet og på ny mangel på kvalifiserte arbeidstakere. Dette vil i sin tur bidra til å presse kostnadene oppover igjen. For å unngå at dette skjer må det tas grep allerede nå, både av næringen selv og av myndighetene.

Å ta riktige valg for fremtiden – å møte både de tunge, langsiktige trendene og de brå kastene – krever innovasjon og nytenkning. Her spiller de unge arbeidstakerne en helt avgjørende rolle. De unge har en kompetanse bransjen trenger: Pågangsmot, entusiasme og ideer spunnet i en verden med ny teknologi som kan anvendes på en måte som ikke tidligere var mulig.  

Et eksempel på dette er droneteknologi. Hvilke anvendelser kan vi tenke oss for bruk av droner i oljeindustrien? Et annet eksempel er Virtual Reality som er under sterk utvikling i blant annet spillbransjen. Hva kan industrien bruke de nye muligheter dette skaper?

For oss som har passert 50 er det lett å tenke at dette som urealistiske framtidsutsikter. Da vil jeg minne om at under OL på Lillehammer i 1994 var Internett ikke en relevant kanal for formidling av nyheter. Kun ett selskap hadde resultatservice på Internett under lekene. I løpet av få år endret internett arbeidshverdagen for oss alle på en måte, og med en fart ingen hadde forutsett. Det å ikke se slike endringer i tide koster bedriftene dyrt. Bedrifter som Kodak og Nokia er eksempler på dette.

Norske bedrifter hevder seg godt i utlandet, på en rekke områder. Vår subsea- og maritime næring konkurrerer blant annet helt i verdenstoppen. Et viktig fellestrekk og fortrinn, er at våre bedrifter har høy kompetanse på det de gjør. Det gjør at vi leverer tjenester og produkter av høy kvalitet, og vi jobber effektivt. Norge er et høykostland. Vi kan aldri konkurrere på timekostnad, men vi kan virkelig konkurrere på kunnskap og teknologi.

Skal oljebransjen fortsatt ha den viktige posisjonen den har hatt i Norge de siste 50 årene er vi helt avhengig av å være best i klassen på innovasjon og nytenking. Det gjør vi ved å tiltrekke oss de beste unge hodene og sette dem sammen med erfarne seniorer og gi dem utfordrende oppgaver. Kreative krefter som jobber sammen på tvers av selskaper, bransjer, bakgrunn, alder og erfaring kan skape underverk og mirakler. Historien er full av eksempler på det. Albert Einstein var 26 år gammel da han publiserte den generelle relativitetsteorien i 1905.

Du kan også lese artikkelen på offshore.no her http://offshore.no/sak/285009_forgubbing-i-nedgangstider